ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

رتبه علمی

دریافت رزومه

1

ميرزا نجف آقازاده

حوزوي(دکتري معادل)

خارج فقه و اصول و کلام

استاديار

Ro1.pdf

2

سيد علي ميلاني حسيني

فوق ليسانس

مهندسی کشاورزی

مربي

Ro2.pdf

3

دکتر مصطفي محقق داماد

دکتري

حقوق بین الملل

استاد

Ro3.pdf

4

دکتر عليرضا طلايي

دکتري

کشاورزی - علوم گیاهی

استاد

Ro4.pdf

5

دکترجواد فيض

دکتري

مهندسی برق

استاد

Ro5.pdf

6

دکتر جمشيد منظوري لشگر

دکتري

شیمی تجزیه

استاد

Ro6.pdf

7

دکتر سید جواد انگجی

دکتری

کشاورزی

استادیار

Ro7.pdf

8

دکتر کریم عابدی

دکتری

 

استاد

Ro8.pdf

9

دکتر محمد علی حسین پور فیضی

دکتری

  

استاد

Ro9.pdf

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.