شعار بخش دانشجوئی:

ایجاد امکانات رفاهی-مشاوره ایی جهت آسایش فکری و کم کردن دغدغه دانشجویان در طول تحصیل.

ارزش های بخش دانشجوئی:

تربیت دانشجویان توانمند، کارآفرین و فرهیخته با کمک خدمات رفاهی و گروههای مشاوره که با اجرای طرحهای پایش سلامت جسم و سلامت روان همراه می باشد.

ماموریت دانشجوئی:

امور دانشجوئی مصمم است با ایجاد امکانات رفاهی اعم از فعال کردن سلف دانشجوئی، توزیع وامهای بلند مدت از محل اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، ایجاد خوابگاههای راحت و امن ، انجام پایش سلامت جسم و سلامت روان و نهایتا با فعال کردن دفاتر مشاوره ، به رشد و تعالی علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان کمک کند.

اهداف کمی دانشجوئی:

·        برقراری سلف دانشجوئی (توزیع نهار دانشجوئی)

·        خدمات مربوط به وامهای بلند مدت شهریه از محل اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

·        خدمات مربوط به وامهای کوتاه مدت شهریه

·        خدمات دفتر مشاوره

·        پایش سلامت جسم و سلامت روان دانشجویان

·        ایجاد بوفه دانشجوئی و انتشارات دانشگاه و نظارت بر عملکرد آنها

·        بیمه حوادث دانشجویان

اهداف کیفی دانشجوئی:

افزایش سطح آگاهی دانشجویان در مسائل مرتبط به مهارتهای زندگی، افزایش سطح رفاهی دانشجویان و کم کردن دغدغه فکری دانشجویان برای تحصیل هرچه بهتر.

مدیر دانشجوئی:

نام و نام خانوادگی : سید فاضل بلاغی مبین  

دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی درسی

 آدرس رایانامه: balaghi@ucna.ac.ir

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.