تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-1396

(با اصلاحات و تغییرات)

تقویم

شروع ترم از مهر

انتخاب واحد دانشجویان ورودی های قبل به صورت اینترنتی نیمسال اول

25 الی 30 مرداد 1396

معرفی و پذیرش دانشجوی مهمان بین موسسات

تا پایان حذف و اضافه

شروع کلاس های درسی نیمسال اول

1 مهر 1396

زمان حذف و اضافه نیمسال اول

15-16 مهر

امتحانات میان ترم نیمسال اول

96/08/20  الی 96/08/26

مهلت  در خواست حذف تک درس نیمسال اول

تا 1 دی 96

مهلت تحویل تکلیف، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد

هفته آخر ترم

آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به خدمات آموزشی

تا 22 دی 96

ژوژمانها و امتحانات دروس عملی نیمسال اول

هفته آخر ترم

پایان کلاسهای نیمسال اول

22 دی 96

امتحانات پایان ترم نیمسال اول

23 دی الی 12 بهمن

(23 و 24 دی امتحانات دروس عمومی)

(25 دی الی 12 بهمن امتحانات دروس تخصصی)

مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم

هفته دوم دی

انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم

16 بهمن الی 19 بهمن  96

شروع کلاس‌های نیمسال دوم

21 بهمن 96

حذف  و اضافه نیمسال دوم

5 - 6 اسفند 96

امتحانات میان ترم نیمسال دوم

97/02/01  الی 97/02/07

زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیمسال اول

1 الی 15 اسفند

زمان ارائه  تقاضای انتقال ، مهمان و تغییر رشته

1 الی 31 اردیبهشت

مهلت درخواست  حذف تک درس نیمسال دوم

تا 1 خرداد 97

مهلت تحویل تکلیف ، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد

هفته آخر ترم

آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به خدمات آموزشی

تا 18 خرداد 97

ژوژمانها و امتحانات دروس عملی  نیمسال دوم

23-19 خرداد 97

پایان کلاسهای نیمسال دوم

25 خرداد 97

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم

27 خرداد الی 16 تیر 97

( 27 الی 29 خرداد  امتحانات دروس عمومی)

(30 خرداد  الی 16تیر امتحانات دروس تخصصی)

زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیمسال دوم

1 الی 15 مرداد

ثبت نام ترم تابستان

28-29 تیر 97

کلاسهای ترم تابستان

30  تیر الی 1 شهریور  97

امتحانات ترم تاستان

3 الی 6 شهریور  97

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.