فعالیت های پژوهشی

 • مقالات:
 1. مقالات علمی پژوهشی معتبر خارجی: JCR
 2. مقالات علمی پژوهشی معتبر داخلی: ISC
 3. مقالات علمی ترویجی
 4. مقالات علمی مروری
 5. مقالات کامل در مجموعه مقالات کنفرانس‌های معتبر
 6. خلاصه مقالات در مجموعه مقالات کنفرانس‌های معتبر

 

 • پایان نامه‌ها:
 1. شیوه‌نامه نگارش و صحافی پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد
 2. شیوه‌نامه نگارش و تحویل پایان‌نامه‌ها و سی‌دی‌های کارشناسی
 3. عناوین و چکیده پایان‌نامه‌های (ممتاز) کارشناسی‌ارشد در قالب گروه‌های آموزشی
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.