چاپ        ارسال به دوست

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395

 

 برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 96- 1395

 


 

روز

تاریخ

ساعت

 


 

8/00

10/30

13/00

 


 

یکشنبه

1395/10/12

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
آقای کاظمی نسب

آشنايي با ارزشهاي

دفاع مقدس
آقای غفار حدادی

تفسير موضوعي قرآن کريم
خانم قوام

 


 

تفسير موضوعي قرآن کريم
آقای مولادوست

 


 

انديشه اسلامي1 (جايگزين انسان دراسلام)
آقای مولادوست

 


 

دوشنبه

1395/10/13

آئين زندگي(جايگزين عرفان عملي اسلام)
آقای مولادوست

فارسي عمومي
آقای مجرد

تربيت بدني( جايگزين تربيت بدني 1)
جناب آقای قبادی

 

 


 

آئين زندگي(جايگزين عرفان عملي اسلام)
آقای کاظمی نسب

 


 

فارسي عمومي
آقاي عيسي زاده حاجي آقا

 


 

تربيت بدني (جايگزين تربيت بدني 1)
خانم دولتي

 


 

ورزش 1 (جايگزين تربيت بدني 2)
آقای قبادی عنصرودی

 


 

آشنائي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
آقای ابوصالح

 


 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

1395/10/14

مديريت منابع انساني پيشرفته
آقاي دکتر ميرزائي درياني

نظريه هاي ترجمه
آقاي دکترسلماني

رياضي جبراني
آقای دکتر احمدیان

 


 

استراتژي بازاريابي
آقای محمودزاده

 


 

کليات حقوق
آقای حضرت پور

طراحي معماري 2
آقای ابراهیمی

 


 

نقد نمايشنامه
آقاي دکتر باقري حميدي

 

 


 

روش تحقيق معماري
آقاي دکتر غفاري

ترجمه متون ساده
خانم انورحقیقی

طراحي معماري 2
خانم شفائي

 


 

روش تحقيق در ارتباط تصويري
آقای نور آذر

 


 

تئوري حسابداري 1
آقای دکتر نویدی عباسپور

 


 

مباحث ويژه
آقاي وجدان پرست حقيقي

 


 

بيان معماري 1
خانم ارجمندی

 


 

تصوير متحرک 1
آقای کاظمی راشد

طراحي اجزاء 2
آقای دکتر اسماعیلی

 


 

موتورهاي احتراق داخلي پيشرفته
آقاي دکتر ياري دريامان

 


 

مهندسي نرم افزار
آقای شریفلو

 

 


 

رياضي کاربردي 1
آقاي ايمانزاده فرد

 


 

رياضيات پيشرفته 1
آقای دکتر پوررضا

 


 

فيزيک (2) مباني سينماتيک
آقای پرنیان

تئوري صفحات و پوسته ها
آقاي دکترزهساز

 


 

فيزيک مکانيک
آقای پیری

مباني الکترونيک ديجيتال
آقاي صمدزميني

 

پردازش سيگنال هاي رقمي
آقای لطفیان

 

 

 


 

پايگاه داده ها
آقای اصغری

ديناميک
آقای دکتر بابائی

آمار و کاربرد آن در مديريت 2
آقای دکتر اسلامیان

 


 

حقوق بازرگاني
آقای عبدوی

آشنايي با ادبيات کهن و معاصر جهان
آقای طرزمی

کارگاه ترجمه
آقای عزبدفتری

 


 

مباني ادبيات نمايشي
آقای تقی لر

 

 


 

طرح معماري 4
آقاي اميرناصري

 


 

 

طرح معماري 4
خانم سمرقندی

 


 

طرح معماري 4
آقای بزاز

 


 


طرح معماري 4
آقای یوسف پور ماجد

 


 

جامعه شناسي تئاتر
آقای دکتر ناصر بخت

 


 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

1395/10/15

پيش نياز رياضي
خانم حسيني نژاد آژيري

ديدن و تحليل نمايش 2
آقاي تقي لر

رياضي مهندسي
آقاي دکتر بابائي

 


 


سيستمهاي خبره و تصميم يار

 آقای دکترفيضي درخشي

 

مقدمات طراحي معماري 2
خانم باشکوه-
آقاي پيربابايي

حسابداري دولتي (1)
آقاي درخور

 


 طرح عملي جامع
آقای پيرمرزآبادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرينهاي معماري
خانم باشکوه

ساختمانهاي داده
آقاي شريفلو

 


 

آشنايي با ادبيات نمايشي در غرب
آقاي دکتر ناصربخت

کنترل اتوماتيک
آقاي بهين فراز

 


 

طرح معماري 2
آقای فاروقی

درک و بيان معماري 1
خانم عزتي اميني

 


 

رايانش تکاملي
آقای دکترلطفی

 

 

مديريت بازاريابي
آقاي دکتر آقائي دانشور

 


 

نگارش پيشرفته
آقاي اسدزاده

 

 


 

پنجشنبه

1395/10/16

ارتباط تصويري تخصصي 1(گرافيک رسانه هاي چاپي)
آقاي ميرزاعليخاني

 

ترجمه متون مطبوعاتي 2
آقای دکتر باقری حمیدی

نشانه ها و معنا در ادبيات نمايشي
آقای دکتر ناصربخت

 


 

ارتباط تصويري تخصصي 1(گرافيک رسانه هاي چاپي)
آقای فارغ-آقای صادقی

مقاله نويسي به زبان انگليسي
خانم انورحقیقی

مديريت رفتار سازماني
آقاي دکتر رحيمي اقدم

 


 

روستا (1)
آقاي ابراهيمي

کاربرد اصطلاحات و تعبيرات
آقای اسد زاده

درک و بيان محيط
خانم خواجه سعيد

 


 

فرهنگ و ادبيات عامه
آقاي طرزمي

پژوهش عملياتي 2
آقای قصاب پور

تئوري حسابداري 2
آقاي دکتر نويدي عباسپور

 


 

شناخت و طراحي معماري روستا
خانم علي نام

 

تحقيق در عمليات 2
آقای قصاب پور

 

زبان ماشين واسمبلي
آقاي وجدان پرست حقيقي

 

 


 

تجزيه و تحليل و نقد آثار هنرهاي تجسمي
آقاي نورآذر

محاسبات عددي
آقای دکتر محمدخانی

حسابداري صنعتي1
آقاي دکتر نويدي عباسپور

 


 

مقاومت مصالح
آقای رمضان زاده

طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي
خانم محمدی

حسابداري صنعتي1
آقاي متوسل

 


 

نظريه زبانها وماشينها
آقای اصغری

موسيقي در نمايش
آقای گودرزی

ارزشيابي پيشرفته و ترجمه
آقاي دکترسلماني

 


 

ارتباط تصويري3(گرافيک محيطي)
آقاي ميرزاعليخاني

تنظيم شرايط محيطي 2
خانم زارعی

 

 


 

تاسيسات مکانيکي
خانم زارعی

 


 

ارتباط تصويري3(گرافيک محيطي)
آقاي صادقي-آقای فارغ

مباحث ويژه در شبکه هاي کامپيوتري
آقای دکتر لطفی

 


 

روابط صنعتي
خانم مساح

کارگاه کارگرداني پيشرفته(2)
آقای دکتر آقائی

 


 

روانشناسي شخصيت
آقای تقی لر

 


 

شنبه

1395/10/18

چاپهاي ماشيني
آقای جواد پیرمرزآبادی

طراحي کلي نيرو گاه ها
آقاي دکتر ياري دريامان

مکانيک محيط پيوسته 1
آقای دکتراسماعیلی

 


 

نظارت چاپ
آقای جواد پیرمرزآبادی

 

اقتصاد خرد
خانم فرویزی

مکاترونيک 1
آقای دکتر عظیمی راد

 


 

کارگاه ارتباط تصويري1
آقای کاظمی راشد

اصول علم اقتصاد
خانم فرویزی

فنون بازيگري(1)
آقای ابروان

 


 

ماسک و گريم
خانم ایران منش

اصول حسابداري 1
آقای درخور

هندسه ترسيمي
خانم سامی

 


 

مواد و روشهاي

ساخت ( 3 )
خانم اسلامی

آوا شناسي انگليسي
خانم رضوی

هندسه کاربردي
خانم شاهدی

 


 

هندسه مناظر و مرايا
خانم اسلامی

دستور نگارش 1
خانم برادران حسن زاده- آقای اسدزاده

زبان تخصصي تئاتر
آقای دکتر صبوری

 


 

اصول علمي ارتباط و تبليغات
آقای هاشمی خیابانی

تحقيقات بازاريابي
خانم سلطانی

شيوه هاي نمايش در غرب
آقاي اصل عبداللهي

 


 

بازاريابي و ارتباطات
آقای هاشمی خیابانی

تحليل آماري
آقای دکتر اسلامیان

دکور
خانم ایران منش

 


 

تجارت الکترونيکي
خانم چائی

روش اجزاء محدود
آقای دکتر اسماعیلی

تاريخ نمايش در ايران
آقاي ولي پور قره قيه

 


 

سيستمهاي اندازه گيري

و آزمايشگاه
آقای دکتر بابائی

سازه هاي نو
آقاي دکتر شهبازي

حسابداري دولتي 2
آقای تقی پور ظرف ساز

 


  

 

 

روشهاي پيشرفته تحقيق و ترجمه
خانم انورحقيقي

 

 

حسابداري مالياتي
خانم معصومی سوره

 


 

انتقال حرارت 1
خانم اکبری

 


 

معماري کامپيوتر
آقای صمدزمینی

 

 


 

ريزپردازنده و زبان اسمبلي
آقای صمد زمینی

 

 


 

یکشنبه

1395/10/19

شبکه هاي کامپيوتري
خانم چائی

رياضي عمومي (1)
خانم مقصودی

ايجاد بانک اطلاعاتي
آقای شریفلو

 


 

مواد و روشهاي

ساخت ( 1 )
خانم اسلامی

تحليل فضاهاي شهري
خانم ولایتی

ترجمه پيشرفته 2
خانم انورحقیقی

 


 

سازه هاي فلزي
آقای سجودی زاده

مقاومت مصالح 1
آقای دکتر زهساز

تنظيم شرايط محيطي (1)
خانم زارعی

 


 

روش تحقيق در هنر
آقای دکتر یمانی

رياضيات گسسته
آقای عباسی

 

 


 

بازرگاني بين المللي
آقای دکتر ستاری

 


 

اصول و مباني نظري ترجمه
خانم انورحقیقی

 


 

حسابداري پيشرفته 2
آقای محمدی

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1395/10/20

نظريه هاي سازمان و مديريت
آقای دکتر بافنده زنده

مديريت استراتژيک فنآوري اطلاعات
خانم چائی

رياضيات و آمار
آقای عباسی

 


 

نظريه هاي سازمان و مديريت
آقای محمودزاده

درآمدي بر ادبيات 1
خانم هریسچیان

رياضييات (معماري)
آقای عباسی

 


 

کارآفريني وپروژه
آقای کاظمی راشد

ارزيابي شبکه هاي کامپيوتري
آقای مجیدنژاد

رياضي عمومي 2
خانم مومنی

 


 

رياضي عمومي 1
خانم مومنی

مباني نظري معماري
آقای سلطانی

کارگاه کارگرداني 1
آقای دکترآقائی

 


 

اقتصاد مهندسي
خانم چائی

 

تاريخ نمايش در جهان

(تاريخ نمايش 1)
آقای افشاری آزاد

 


 

 

اصول کارگرداني نمايش تلويزيوني
آقاي ولي پور قره قيه

 


 

 

نظريه هاي بازيگري در قرن بيستم(1)
آقای ابروان

 


 

 

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
آقای قبولی

 

 

 


 

ادب فارسي در ادبيات جهان
آقای دکتر حمیدی باقری

 

 


 

تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري
آقای دکتر ستاری

 


 

 

 

مقدمه اي بر سيالات محاسباتي
آقای دکتر محمدخانی

 

 


 

شناسائي آماري الگو
آقای نقی پور

 

 


 

سه شنبه

1395/10/21

ارائه مطالب علمي و فني
آقاي بهين فراز

زبان تخصصي
خانم ولایتی

محاسبات عددي پيشرفته
آقاي دکتر احمديان

 


 

اصول حسابرسي
آقای نقدی

خواندن متون مطبوعاتي
خانم رضوي موحد

مباني مهندسي برق 2
آقاي ميرزائي ديزجي

 


 

حسابرسي (1)
آقای نقدی

درک مفاهيم 1
آقاي عباسي يقين-
خانم رضوي موحد

حسابداري ميانه
آقاي انصاري

 


 

اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام
آقای حاجی زاده

مباني سازمان و مديريت
خانم راضي

سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار
آقاي عابديني

 


 

مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن
آقای حاجی زاده

برنامه نويسي کامپيوتر
خانم دستمالچي

کنترل خودکارپيشرفته 1
آقاي دکتر ريخته گر غياثي

 


 

نظريه روشهاي طراحي
آقای فرحی نیا

 

آشنايي با آراء متفکران

در باب هنر
آقاي دکتر اصغري

 


 

نظريه هاي مکان يابي
خانم ولایتی

آشنايي با مرمت ابنيه
آقاي امينيان

 


 

طراحي فني 1 (مباني)
آقای دکتر اسماعیلی

 

 

 


 

حکمت هنر اسلامي
آقای یکرنگیان

 


 

آشنايي با هنر در تاريخ 1
آقای یکرنگیان

 


 

تاريخ طراحي صنعتي
آقای یکرنگیان

 


 

هنر و تمدن اسلامي
آقای یکرنگیان

 


 

آشنائي با رشته هاي هنري معاصر
آقای کاظمی راشد

 


 

تاريخچه تصويرسازي
آقای یکرنگیان

 


 

چهارشنبه

1395/10/22

آشنايي با معماري جهان
خانم کهنموئی

طراحي کامپيوتري سيستمهاي ديجيتال
آقای صمدزمینی

شبکه هاي کامپيوتري
آقای یعقوبی

 


 

انسان طبيعت معماري
خانم کهنموئی

معادلات ديفرانسيل
آقای دکتر پوررضا

روش تحقيق و تدوين پروژه
خانم اسلامی

 


 

مباني طراحي صحنه
خانم ایران منش

روش تدريس زبان
خانم رضوی

نمونه هاي شعر ساده
خانم هریسچیان

 


 

آمار و احتمال
آقای نقی پور

اصول حسابداري 2
آقای رزمی

حسابداري شرکتهاي (2)
آقای محمدی

 


 

 

آشنايي با معماري اسلامي
خانم کهنموئی

 

 


 

مديريت عمليات
آقای دکتر اسلامیان

 


 

حسابداري مديريت
آقای دکتر ستاری

 


 

حسابداري براي مديران
آقای دکتر ستاری

 


 

پنجشنبه

1395/10/23

هندسه ترسيمي صنعتي 3
آقای پیری

مديريت استراتژيک پيشرفته
آقاي دکتر آقائي دانشور

مباحث جاري در حسابداري
آقای رزمی

 


 

زبان فني
آقای پیری

مديريت استراتژيک پيشرفته
آقای محمودزاده

نامه نگاري
خانم رضوی

 


 

فيزيک 1
آقای پرنیان

زبانشناسي کاربردي و ترجمه
آقای دکتر حدیدی

نقد کاربردي(در ابيات انگليسي)
آقای دکتر صبوری

 


 

اصول ديزاين
آقای کاظمی راشد

مديريت و تشکيلات کارگاهي
آقای هوشمند

طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه
خانم اکبری

 


 

گرافيک خبري
آقای دکتریمانی

هوش مصنوعي پيشرفته
آقای دکتر فیضی درخشی

گرافيک کامپيوتري
سیدپویا سیدکاظمی

 


 

مکانيک سيالات 1
آقای نامی

حسابداري شرکتهاي (1)
آقای بهرفتار

روشهاي طراحي و توليد صنعتي
آقاي رنج آزماي آذري

 


 

طراحي فني
آقای نقی زاده

حسابرسي پيشرفته
آقای دکتر متقی

مباني بازيگري
آقای مصطفی

 


 

اصول دیزاین
آقای اسعدی

برنامه ريزي و توسعه
خانم فرویزی

 

 


 

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان
خانم آئین فر

سازمانهاي پولي و مالي

بين المللي
خانم فرویزی

 


 

شنبه

1395/10/25

روش هاي پيشرفته ساخت
آقای دکتر شهبازی

مديريت توليد
آقای دانشفر

مکانيک سيالات 2
آقای نامی

 


 

مباني کارگرداني
آقای ریاضی

اقتصاد (2) (کلان)
خانم فرویزی

هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره
آقای سید پویا سید کاظمی

 


 

شيمي عمومي
آقاي دکتر فداکار باجه باج

علم مواد
آقای کاظمی

فيزيک1(حرارت و مکانيک)
خانم رحمانی

 


 

احکام کسب و کار
آقاي حضرت پور

عناصر و جزئيات ساختماني 2
آقای نقی زاده

تئوري الاستيسته
آقای دکتر وکیلی

 


 

معادلات ديفرانسيل
خانم مومنی

نقشه برداري
آقای زراعت پرور

مکانيک سيالات پيشرفته
آقای دکتر اسماعیل زاده

 


 

 

روانشناسي محيط
آقای دکتر باقری

سرپرستي سازمان
خانم راضی

 


 

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
آقای محمود زاده

مديريت مالي(1)
آقای دکتر ستاری

 


 

 

درک مفاهيم 3
خانم رضوی

 


 

کليات زبانشناسي 2
آقای دکتر غفوری

 


 

اصول حسابداري (1)
آقای دکتر نویدی عباسپور

 


 

یکشنبه

1395/10/26

بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان
آقای دکتر اسلامیان

سازه هاي بتوني
آقای آهنی

حسابرسي 2
آقای راستکار منافی

 


 

رياضي عمومي1
آقای دکتر احمدیان

شبکه هاي بي سيم
آقای لطفیان

آزمون سازي
آقای دکتر غفوری

 


 

محيط هاي چند رسانه اي
آقای سید پویاسیدکاظمی

اقتصاد سنجي مالي
آقای دکتر ستاری

اصول و نظريه هاي آموزش زبان
خانم انورحقیقی

 


 

ارتباط شناسي
آقای دکتر یمانی

رياضيات و کاربرد آن در مديريت 2
خانم محمد علي نژاد اعجبي

مديريت و کنترل پروژه
آقای دکتر اسلامیان

 


 

متره و برآورد
آقای دکتر پریش

رياضي کاربردي
آقاي قصاب پور

شبکه هاي عصبي
آقای صمدزمینی

 


 

انسان - طبيعت – طراحي
آقای نورآذر

 

ساختمان 1
آقای سیدزایر

 


 
دو شنبه

 

 

 

 

 

 

1395/10/27

 

کاربرد نرم افزارهاي ترسيمي
آقای غفاریان

مباني نظري ترجمه
خانم انورحقیقی

طراحي معماري 5
خانم ولایتی

 


 

متون تخصصي زبان انگليسي
آقای نورآذر

زبان فني
خانم حسین زاده نصرتی

طراحي معماري 5
آقای فرحی نیا

 


 

اخلاق و احکام کسب و کار
آقای دکتر میرزائی دریانی

تحقيق در عمليات
آقای نقی پور

رياضي مهندسي پيشرفته
آقای دکتر بابائی

 


 

ارتعاشات مکانيکي
آقای دکتر زهساز

توربولانس
آقای عمرانی

اصول اقتصاد
آقای دکتر ناهیدی

 


 

برنامه سازي سيستم
آقای وجدان پرست

طرح معماري 2
آقای نقی زاده

طراحي الگوريتم ها
آقای شریفلو

 


 

 

 

ترموديناميک 2
آقای دکتر محمدخانی

 


 

 

ساخت زبان فارسي
آقای طرزمی

 


 

 

آشنايي با ادبيات معاصر
آقای طرزمی

 


 

 

بازاريابي و مديريت بازار
خانم راضی

 


 

 
سه شنبه

 

 

 

 

1395/10/28

 

 

مدیریت بازاریابی
آقای دکتر عماری

 


 

 

تحلیل آماری
آقای دکتر اسلامیان

 


 

پنج شنبه

 

1395/10/30

 

 

 

مکانیک محیط پیوسته 1
آقای دکتر اسماعیلی

 


 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

1395/11/02

 

 

 

 

مدیریت استراتژیک پیشرفته
آقای دکتر محمودزاده

 


 

 

سازه های نو
آقای دکتر شهبازی

 


 

 

حسابداری برای مدیران
آقای دکتر ستاری

 


 

 

حسابداری مدیریت
آقای دکتر ستاری

 


 

یکشنبه

 

1395/11/03

 

 

ریاضیات پیشرفنه 1
آقای دکتر بابائی

 


  
         دوشنبه

 

 

 

1395/11/04

 

 

روشها و نظریه های

طراحی
آقای فرحی نیا

 


 

مدیریت منابع انسانی پیشرفته
آقای دکتر رحیمی اقدم

 


              چهارشنبه


1395/11/06

 

 

روش تحقیق
آقای دکتر غفاری

 ١٠:٢٤ - دوشنبه ٦ دی ١٣٩٥    /    شماره : ٢٨٧٥    /    تعداد نمایش : ٣١٢٣© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.