مدیر منابع انسانی: نویده صدر
میزان تحصیلات: لیسانس زبان انگلیسی

 

شرح وظایف:

  • مدیریت حقوق و دستمزد
  • صدور احکام کارگزینی اعضای هیات علمی و کارکنان
  • صدور احکام مرخصی و ماموریت اعضای هیات علمی و کارکنان
  • بررسی کارکرد ماهانه اعضای هیات علمی و کارکنان
  • برگزاری دوره های ضمن خدمت برای اعضای هیات علمی و کارکنان
  • برنامه ریزی در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز
  • انجام اموراداری جذب و توزیع نیروی انسانی
  • پیگیری و نظارت مستقیم در جهت اعمال و اجرای قوانین و مقررات اداری
  • بررسی عملکرد کارکنان
  • برگزاری دوره های ضمن خدمت

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.