« اوراق امتحانی »
ردیف نام درس استاد تاریخ دانلود
1 زبان تخصصی برادران دانلود
2 Business Administration Technical English I & II June 15 , 2017 دانلود
3 زبان تخصصی برادران دانلود
4 سید زائر 96/06/23 دانلود
5 امنیت شبکه مجیدنژاد 96/03/23 دانلود
6 بررسی نظریه‌های جدید در ادبیات نمایشی ایوب آقاخانی دانلود
7 شبکه دانلود
8 پژوهش و ارائه نقی پور 96/03/23 دانلود
9 تاریخ تمدن و فرهنگ ایران و اسلام کاظمی نسب 96/03/22 دانلود
10 دینامیک ماشین مهندس فتحی 96/03/23 دانلود
11 زمین‌شناسی مهندسی عزیز رنجبری 96/03/25 دانلود
12 زیبایی شناسی دکتر عبدالحسین لاله 96/03/25 دانلود
13 طراحی اجزای 1 اسماعیلی 96/03/23 دانلود
14 فیزیک پایه 2 پرنیان 96/03/23 دانلود
15 نگارش فارسی دانلود
16 استاتیک اسماعیلی 96/04/03 دانلود
17 اقتصاد کلان فرویزی 96/04/03 دانلود
18 امورمالی بین‌الملل فرویزی 96/04/01 دانلود
19 ایستایی پریناز رحمانی 96/04/03 دانلود
20 آشنایی با قوانین کسب‌وکار حاجی زاده 96/04/01 دانلود
21 آشنایی با معماری معاصر ناهید کهنوئی 96/04/01 دانلود
22 بررسی مقابله‌ای‌ ساخت جمله رویا رضوی 96/04/03 دانلود
23 تاسیسات الکتریکی شایلان زارعی 96/04/03 دانلود
24 تاسیسات مکانیکی و الکتریکی شایلان زارعی 96/04/03 دانلود
25 حقوق تجارت محمد عبدوی 96/04/01 دانلود
26 2 درآمدی برادبیات هریسچیان 96/04/01 دانلود
27 ریاضی مهندسی نقی پور 96/04/03 دانلود
28 سیستم‌های اطلاعات حسابداری محمودزاده 96/04/01 دانلود
29 سیستم‌های چند رسانه‌ای پویا سیدکاظمی 96/04/01 دانلود
30 سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری دانلود
31 سیستم‌های خرید و انبارداری و توزیع دانش فر 96/04/03 دانلود
32 گرافیک کامپیوتری شریفلو 96/04/01 دانلود
33 محاسبات عددی پیشرفته احمدیان 96/04/01 دانلود
34 مدیریت مالی 2 دکتر ستاری 96/04/01 دانلود
35 مدیریت منابع انسانی پیشرفته رحیمی اقدم 96/04/01 دانلود
36 نقد و بررسی آثار بهروز عزب دفتری 96/04/01 دانلود
37 سیدزائر دانلود
38 اسطوره ونمایش سیروس مصطفی 96/03/29 دانلود
39 اصول و روش تحقیق انور حقیقی 96/04/01 دانلود
40 انتقال حرارت 2 عبدالناصر عمرانی 96/03/29 دانلود
41 آشنایی با مرمت ابنیه امینیان دانلود
42 آشنایی با هنرهای سنتی شریفی‌راد 96/03/30 دانلود
43 آموزش مهایهای حرفه ای دانش فر 96/03/30 دانلود
44 پول و ارز و بانکداری فرویزی 96/03/29 دانلود
45 تاریخچهء کتابت یکرنگیان 96/03/30 دانلود
46 ترجمه متون سیاسی 96/03/31 دانلود
47 ترجمه متون مطبوعاتی انور حقیقی دانلود
48 ترمودینامیک 1 فرزاد محمدخانی 96/03/30 دانلود
49 توسعه اقتصادی فرویزی 96/03/30 دانلود
50 توسعه اقتصادی فرویزی 96/03/30 دانلود
51 حسابداری بخش عمومی دکتر حیدر محمدزاده سالطه 96/03/30 دانلود
52 حسابداری مالی دانلود
53 رفتار سازمانی علیرضا بافنده 96/03/30 دانلود
54 رفتار مصرف کننده دانلود
55 روش تحقیق علیرضا بافنده 96/03/30 دانلود
56 روش‌شناسی پژوهش کیفی و آمیخته محمودزاده 96/03/30 دانلود
57 ریاضی عمومی 2 مومنی 96/04/01 دانلود
58 زبان شناسی 1 خانم رضوی 96/03/30 دانلود
59 سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری متقی 96/04/01 دانلود
60 سیستم‌های توزیعی نورانی 96/03/29 دانلود
61 فلسفه تعلیم و تربیت دانلود
62 گرافیک صنعتی رمضان زاده دانلود
63 مبانی برق 1 دانلود
64 مبانی پویانمایی پویا سیدکاظمی 96/03/30 دانلود
65 مبانی جامعه شناسی حاجی‌زاده 96/03/31 دانلود
66 مبانی سازمان و مدیریت خانم راضی دانلود
67 مبانی نظری معماری 96/03/31 دانلود
68 مدار الکتریکی 96/03/31 دانلود
69 مدار منطقی 96/03/30 دانلود
70 مدیریت استراتژیک خانم راضی دانلود
71 مدیریت رفتار مصرف کننده دکتر نیکی 96/04/01 دانلود
72 مدیریت مالی 2 دکتر ستاری 96/03/28 دانلود
73 مدیریت و تشکیلات کارگاهی محمد هوشمند 96/03/29 دانلود
74 مصالح ساختمانی صنم آیین‌فر دانلود
75 مصالح ساختمانی صنم آیین‌فر دانلود
76 معادلات دیفرانسیل پوررضا 96/03/30 دانلود
77 مهندسی اینترنت مسعود اصغری 96/03/30 دانلود
78 نیروگاه‌های حرارتی المیرا علی‌پور 96/03/31 دانلود
79 96/03/29 دانلود
80 Accounting Technical English II Final Exam Jut. 15,2017 دانلود
81 ارگونومی اسلامی 96/03/29 دانلود
82 زبان انگلیسی مرادیانی دانلود
83 زبان انگلیسی برادران دانلود
84 عزتی دانلود
85 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی خانم زمینی 96/03/29 دانلود
86 اصول حسابرسی 1 راستکار منافی 96/03/28 دانلود
87 اصول علمی ارتباط و تبلیغات هاشمی خیابانی 96/03/29 دانلود
88 اصول و مبانی ارتباطات زهره رسولی 96/03/29 دانلود
89 انسان-طبیعت-طراحی نورآذر 96/03/29 دانلود
90 ترجمه اسناد و مکاتبات 1 رضا حسینی بقانام 96/03/28 دانلود
91 ریاضیات پایه-ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت 1 محمد علی نژاد 96/03/29 دانلود
92 زبان تخصصی نقی زاده 96/03/28 دانلود
93 سازه‌های بتنی اهنی 96/03/29 دانلود
94 سازه‌های سنتی احدنژاد ابراهیمی 96/03/25 دانلود
95 سیاست های پولی و مالی فرویزی 96/03/28 دانلود
96 کاربرد هیدرولیک و پنوماتیک دانلود
97 مالیه عمومی فرویزی 96/03/29 دانلود
98 معماری اسلامی شیوا ولایتی 96/03/25 دانلود
99 هندسه مناظر و مرایا سمانه شاهدی 96/03/29 دانلود
100 اصول اقتصاد دکتر ستاری 96/04/03 دانلود
101 اقتصاد سنجی دکتر ستاری 96/03/23 دانلود
102 آشنایی با هنر در تاریخ 2 یکرنگیان 96/03/23 دانلود
103 آمارواحتمال مومنی 96/04/04 دانلود
104 بازاریابی بین‌الملل خانم راضی دانلود
105 پردازش تصویر پیام سیدکاظمی 96/04/04 دانلود
106 تئوری لایه مرزی دکتر اسمائیل زاده 96/04/04 دانلود
107 حسابداری صنعتی 3 96/04/03 دانلود
108 حسابرسی پیشرفته 96/04/03 دانلود
109 خانم فرضی دانلود
110 نقشه برداری 1 و عملیات دکتر یوسف‌زاده 96/04/03 دانلود
111 روش تحقیق نورآذر 96/04/03 دانلود
112 ریاضی 2 مقصودی 96/04/03 دانلود
113 ریاضی عمومی 1 احمدیان 96/04/04 دانلود
114 ریاضی عمومی 2 احمدیان 96/04/04 دانلود
115 سیستم‌های فازی 96/04/03 دانلود
116 کارآفرینی و پروژه مساح 96/04/03 دانلود
117 مدل‌های ترجمه دانلود
118 مدیریت تبلیغات و برند 96/04/03 دانلود
119 مدیریت تبلیغات و برند دکتر نیکی 96/04/03 دانلود
120 مقاله نویسی خانم رضوی 96/04/03 دانلود
121 مقاومت مصالح 2 96/04/03 دانلود
122 مهندسی فناوری اطلاعات وحید اسماعیل‌زاده 96/04/03 دانلود
123 TRANSLATION WORKSHOP دانلود
124 اخلاق و احکام کسب و کار شهرام میرزائی دریانی 96/03/27 دانلود
125 اسمائیل پور دانلود
126 اصول روش ترجمه انور حقیقی 96/03/27 دانلود
127 اقتصاد خرد فرویزی 96/03/27 دانلود
128 انسان،طبیعت و معماری فرناز خواجه سعید 96/03/27 دانلود
129 ایستایی اهنی 96/03/27 دانلود
130 برنامه سازی سیستم یونس وجدان پرست 96/03/27 دانلود
131 برنامه نویسی پیشرفته شریفلو 96/03/27 دانلود
132 حسابداری دانلود
133 شبکه دانلود
134 پژوهش عملیاتی 1 دکتر اسلامیان 96/03/24 دانلود
135 تحقیق در عملیات 1 قصاب پور 96/03/27 دانلود
136 ترجمه اسناد و مکاتبات 2 رضا حسینی بقانام 96/03/28 دانلود
137 ترجمه آثار اسلامی 1 96/03/27 دانلود
138 ترجمه پیشرفته 1 انور حقیقی دانلود
139 تمثیل شناسی طرزمی دانلود
140 جامعه شناسی هنر دکتر عبدالحسین لاله دانلود
141 حسابرسی 1 جواد انصاری 96/03/27 دانلود
142 حسابرسی صنعتی 2 جواد انصاری 96/03/27 دانلود
143 خواندن و درک مفاهیم 2 خانم رضوی 96/03/27 دانلود
144 دینامیک سیالات محاسباتی محمد تقی شروانی تبار 96/03/27 دانلود
145 روانشناسی سازمانی قرآنی 96/03/25 دانلود
146 روشهای آموزش هنر در مدارس نورآذر 96/03/27 دانلود
147 ریاضی عمومی 1و2 پرنیان 96/03/27 دانلود
148 زبان تخصصی شیوا ولایتی 96/03/25 دانلود
149 شبکه های عصبی 96/03/27 دانلود
150 شبکه های کامپیوتری سیدکاظمی 96/03/27 دانلود
151 شبیه سازی کامپیوتری نقی پور 96/03/28 دانلود
152 شیوه های نمایش در شرق مهرداد افشاری آزاد 96/03/27 دانلود
153 طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 حسین نامی 96/03/25 دانلود
154 طراحی فنی 2 اسماعیلی 96/03/24 دانلود
155 فرآیندهای تصادفی نقی پور 96/03/28 دانلود
156 فلسفه مقدماتی شرق حسین اصل عبداللهی 96/03/27 دانلود
157 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 96/03/27 دانلود
158 مباحث جاری در حسابداری 96/03/27 دانلود
159 مباحث جاری در حسابداری بادآور نهندی 96/03/27 دانلود
160 مباحث ویژه در مهندسی کامپیوتر دکتر شهریار لطفی 96/03/25 دانلود
161 مبانی برنامه ریزی کالبدی شفائی 96/03/24 دانلود
162 مبانی نظری معماری نسیم باشکوه دانلود
163 مدیریت استراتژیک دکتر دانشور دانلود
164 مدیریت بازاریابی پیشرفته دکتر دانشور دانلود
165 مدیریت مالی دکتر ستاری 96/03/28 دانلود
166 مقاومت مصالح پیشرفته 96/03/27 دانلود
167 مکانیک سیالات 1 حسین نامی 96/03/28 دانلود
168 مواد و روش های ساخت (فلز) اسلامی 96/03/25 دانلود
169 نقد و تجزیه تحلیل آثار تجسمی نورآذر 96/03/27 دانلود
170 واژه گزینی دانلود
171 هوش مصنوعی پویا سیدکاظمی 96/03/24 دانلود
172 هوش مصنوعی پویا سیدکاظمی 96/03/24 دانلود
173 اجزای ماشین 3 اسماعیلی 96/03/24 دانلود
174 اجزای محدود 1 اسماعیلی 96/03/23 دانلود
175 زبان انگلیسی برادران دانلود
176 جواد پیرمرزآباد 96/03/23 دانلود
177 اصول حسابداری 2 نویدی 96/03/23 دانلود
178 اقتصاد سنجی دکتر اسلامیان 96/03/23 دانلود
179 انتقال حرارت پیشرفته (جابجایی) دکتر اسماعیل‌زاده 96/03/23 دانلود
180 اندیشه اسلامی 2 مولادوست 96/03/21 دانلود
181 آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر ایران فرزاد تقی لر 96/03/23 دانلود
182 آشنایی با قانون اساسی ج.ا.ا سید محمد کاظم هاشمی 96/03/21 دانلود
183 تاریخ تمدن و فرهنگ ایران و اسلام کاظمی نسب 96/03/22 دانلود
184 تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری همایون کاظمی راشد 96/03/23 دانلود
185 تحقیق در عملیات 2 دکتر اسلامیان 96/03/24 دانلود
186 تحلیل تراژدی های کلاسیک یونان فرزاد تقی لر 96/03/23 دانلود
187 تصمیم گیری برای مدیران دکتر اسلامیان 96/03/23 دانلود
188 حکمت هنر اسلامی دانلود
189 حکمت و هنر اسلامی فرزاد تقی لر 96/03/23 دانلود
190 دین و زندگی دانلود
191 دفاع مقدس 96/03/22 دانلود
192 دینامیک ماشین فتحی 96/03/23 دانلود
193 روانشناسی شخصیت فرزاد تقی لر 96/03/24 دانلود
194 روش های طراحی و تولید صنعتی وجدان زاده 96/03/24 دانلود
195 زبان عمومی فاطمه گهرخانه 96/03/21 دانلود
196 زبان عمومی عباسی یقین دانلود
197 سیر اندیشه های معماری دکتر میرسعید موسوی 96/03/23 دانلود
198 طراحی الگوریتم ها شریفلو 96/03/23 دانلود
199 شناخت و طراحی معماری روستا ابراهیمی 96/03/23 دانلود
200 فنون یادگیری خانم رضوی 96/03/23 دانلود
201 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کریمی دانلود
202 کاربرد تئوری تصمیم دکتر اسلامیان 96/03/23 دانلود
203 مدیریت تولید دانش فر 96/03/23 دانلود
204 مدیریت مالی 1 متوسل 96/03/23 دانلود
205 مدیریت منابع انسانی رحیمی اقدم 96/03/23 دانلود
206 معماری 96/03/23 دانلود
207 مکاترونیک 2 دانلود
208 موتورهای احتراق داخلی الهه نشاط 96/03/23 دانلود
209 نمونه های نثر ساده خانم رضوی 96/03/23 دانلود
210 واژه شناسی خانم رضوی 96/03/23 دانلود
211 هنر و تمدن اسلامی 2 یکرنگیان 96/03/23 دانلود
212 اقتصاد خرد کاه فروشان دانلود
213 اقتصاد خرد فرویزی 93/10/29 دانلود
214 اندیشه اسلامی 1 مولادوست 93/10/21 دانلود
215 انسان،طبیعت و معماری ن.کهنموئی 93/10/29 دانلود
216 ایجاد بانک اطلاعاتی یونس وجدان پرست 93/10/27 دانلود
217 آشنایی با هنرهای سنتی شریفی راد 93/10/27 دانلود
218 آیین زندگی مولادوست 93/10/22 دانلود
219 پردازش تصویر دانلود
220 تاریخ تمدن و فرهنگ ایران و اسلام کاظمی نسب 93/10/21 دانلود
221 تحلیل فضاهای شهری شیوا ولایتی 93/10/29 دانلود
222 دینامیک دکتر اتفاق 93/10/30 دانلود
223 ریاضی کاربردی حسینی نژاد 93/10/27 دانلود
224 ریاضیات گسسته حاجی زاده 93/10/30 دانلود
225 ریاضیات و آمار پاشازاده 93/10/23 دانلود
226 سازمان های مالی و پولی دکتر ستاری 93/10/28 دانلود
227 سیستم های خبره-بخش تشریحی 93/10/24 دانلود
228 طراحی اجزای 2 دانلود
229 طراحی الگوریتم صباغ 93/10/27 دانلود
230 طراحی سیستم های شیء گرا محمودی 93/10/30 دانلود
231 طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی شریفلو 93/10/27 دانلود
232 فرهنگ و هنر عامه ایران منصور حمیدی 93/11/01 دانلود
233 وکالتی 93/11/04 دانلود
234 مباحث ویژه یونس وجدان پرست 93/11/04 دانلود
235 مدیریت تولید دکتر اسلامیان 93/10/27 دانلود
236 مدیریت مالی 1 دکتر ستاری 93/10/30 دانلود
237 مصالح ساختمانی جعفری 93/11/04 دانلود
238 معادلات دیفرانسیل پوررضا 93/10/27 دانلود
239 مکانیک سیالات 1 توحید ادیبی 93/11/02 دانلود
240 نقد کاربردی در ادبیات انگلیسی حدیدی 93/10/29 دانلود
241 نمونه های شعر ساده هریسچیان 93/10/24 دانلود
242 شهریاری 93/03/27 دانلود
243 اصول طراحی کامپایلر با حجب قدسی 93/03/21 دانلود
244 اصول و روش تحقیق انور حقیقی دانلود
245 حسابرسی 1 دانلود
246 هندسه 2 و هندسه مناظر ولایتی 93/03/21 دانلود
247 امکانات صحنه منصور حمیدی 93/03/24 دانلود
248 شخصیت شناسی 2 کارگردانی فرزاد تقی لر 93/03/21 دانلود
249 استاتیک معماری 93/03/31 دانلود
250 تاسیسات الکتریکی حامد سنایی 92/03/24 دانلود
251 تنظیم شرایط محیطی 2-الکتریکی حامد سنایی 92/03/24 دانلود
252 اصول حسابرسی 1 عباسخانی 92/10/25 دانلود
253 انسان،طبیعت و طراحی نورآذر 93/10/23 دانلود
254 آمار و کاربرد آن 2-آمار حسابداری 93/11/04 دانلود
255 حسابداری برای مدیران دکتر ستاری 93/10/30 دانلود
256 حسابداری دولتی 1 قنبری 93/10/28 دانلود
257 صنعتی 1 نبات دوست 93/11/04 دانلود
258 ریاضیات عمومی 1 مومنی 93/10/25 دانلود
259 سیستم های عامل محمودی 93/10/30 دانلود
260 شبکه های کامپیوتری چائی اصل 93/10/25 دانلود
261 کاربرد اصطلاحات در ترجمه رضوی 93/11/02 دانلود
262 گرافیک کامپیوتری صباغ 93/11/02 دانلود
263 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی محمودی 93/10/23 دانلود
264 مدارهای منطقی دانلود
265 مدیریت عملیات دکتر اسلامیان 93/10/30 دانلود
266 مدیریت و تشکیلات کارگاهی علوی زاده میلانی 93/10/24 دانلود
267 مناظر و مرایا اسلامی 93/10/23 دانلود
268 مهندسی نرم افزار شریفلو 93/11/02 دانلود
269 مهندسی نرم افزار 1 سعید پاشازاده 92/10/23 دانلود
270 نظریه های سازمان و مدیریت دکتر دانشور دانلود
271 نمایش در ایران فتحی پور 93/11/02 دانلود
272 بینایی ماشین دانلود
273 بینایی ماشین سید عربی دانلود
274 اصول و روش تحقیق انور حقیقی دانلود
275 درآمدی برادبیات هریسچیان 93/04/01 دانلود
276 مدیریت و کنترل پروژه های it ائی اصل 93/04/01 دانلود
277 جمعیت و تنظیم خانواده صبوری 93/03/17 دانلود
278 سیستم های اطلاعاتی مدیریت مساح 93/03/22 دانلود
279 شبکه های کامپیوتری 2 جباری لطفی 93/03/29 دانلود
280 زبان عمومی عبدی دانلود
281 زبان عمومی ظفر علیزاده دانلود
282 بررسی آثار اسلامی 1 محمدرضا دانایی یگانه 93/3/20 دانلود
283 علم مواد پوراندرجانی 93/04//02 دانلود
284 ایجادبانک اطلاعاتی یونس وجدان پرست 93/04/03 دانلود
285 بینایی ماشین سیدعربی دانلود
286 بینایی ماشین سیدعربی دانلود
287 بینایی ماشین-تستی سیدعربی دانلود
288 دینامیک ماشین دکتر اتفاق 94/04/03 دانلود
289 دستور نگارش 2 ظفر علیزاده 94/04/03 دانلود
290 فرآیندهای تصادفی سعید پاشازاده 94/04/03 دانلود
291 فنون یادگیری خانوم رضوی 94/04/06 دانلود
292 حسابداری میانه رزمی 94/04/04 دانلود
293 مهندسی فناوری اطلاعات چائی اصل 94/04/06 دانلود
294 کارگردانی پیشرفته 1 دکتر ناصر آقایی 93/03/26 دانلود
295 لایه مرزی 94/04/06 دانلود
296 مدیریت مالی دکتر ستاری 94/04/04 دانلود
297 مهندسی اینترنت شریفلو 93/03/24 دانلود
298 مهندسی نرم افزار 2 دکتر سعید پاشازاده دانلود
299 نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر شهریار لطفی 93/03/22 دانلود
300 نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر شهریار لطفی 93/03/22 دانلود
301 پژوهش عملیاتی 1 قصاب پور 94/04/06 دانلود
302 پایگاه داده ها شریفلو 93/03/24 دانلود
303 ریاضی 2 دکتر سهرابی 93/04/02 دانلود
304 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 قصاب پور 93/04/03 دانلود
305 روش های محاسبات عددی نقی پور 93/04/02 دانلود
306 ریاضی عمومی 2 محمد علی نژاد 93/04/01 دانلود
307 هوش مصنوعی و سیستم های خبره دکتر فیضی 93/04/01 دانلود
308 تجزیه و تحلیل آثار گرافیک انسیه اکبرزاده 93/03/26 دانلود
309 دکتر فیضی دانلود
310 واژه شناسی رضوی 94/04/06 دانلود
311 زبان شناسی 1 عبدی دانلود
312 مباحث ویژه در مهندسی کامپیوتر دکتر شهریار لطفی 94/03/28 دانلود
313 فیزیک 1 اسماعیلی 94/04/04 دانلود
314 کنترل پیشرفته دانلود
315 آمارواحتمالات مهندسی نقی پور 94/03/27 دانلود
316 آمارواحتمال نقی پور 93/03/20 دانلود
317 برنامه نویسی کامپیوتر دستمالچی دانلود
318 طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی شریفلو 94/10/22 دانلود
319 گرافیک کامپیوتری شریفلو 94/10/28 دانلود
320 کنترل اتوماتیک 94/03/28 دانلود
321 درک مفاهیم 2 رضوی 93/03/20 دانلود
322 علم مواد بابائی 94/03/30 دانلود
323 استاتیک اسماعیلی 94/04/06 دانلود
324 استاتیک اسماعیلی 94/03/28 دانلود
325 مقاومت مصالح 2 94/03/28 دانلود
326 فنون یادگیری ظفر علیزاده 93/03/31 دانلود
327 خواندن متون مطبوعاتی رضوی 93/03/25 دانلود
328 علم مواد پوراندرجانی 93/04/02 دانلود
329 معماری کامپیوتر صمدزمینی 93/03/29 دانلود
330 معماری کامپیوتر صمدزمینی 94/03/28 دانلود
331 معماری کامپیوتر صمدزمینی 93/03/28 دانلود
332 مکاترونیک 2 غیاثی دانلود
333 مهندسی نرم افزار 2 شریفلو 94/04/01 دانلود
334 مکاترونیک 1 غیاثی 93/03/24 دانلود
335 مکاترونیک 2 غیاثی دانلود
336 مدیریت منابع انسانی حسن پور 93/03/24 دانلود
337 مکانیک محیط پیوسته حسنی فرد 94/04/06 دانلود
338 مهندسی نرم افزار 2 شریفلو 94/03/26 دانلود
339 مبانی نظری معماری مهدی سلطانی 93/03/24 دانلود
340 مباحث ویژه (الگوریتم های موازی) دکتر شهریار لطفی 93/03/29 دانلود
341 مباحث ویژه (الگوریتم های موازی) دکتر شهریار لطفی 93/03/29 دانلود
342 نقشه برداری مجدی 93/03/24 دانلود
343 اصول طراحی کامپایلر دکتر شهریار لطفی 94/04/04 دانلود
344 فیزیک 1 اسماعیلی 94/04/04 دانلود
345 ریاضیات و آمار مومنی 94/03/30 دانلود
346 ریاضی گسسته پاشازاده 93/03/22 دانلود
347 ریاضی مهندسی نقی پور 94/03/26 دانلود
348 ریاضیات مهندسی پاشازاده 93/03/22 دانلود
349 ریاضیات مهندسی پیشرفته دانلود
350 ریاضی عمومی 1 لکستانی دانلود
351 ریاضیات پیشرفته 1 دانلود
352 مهندسی نرم افزار شریفلو 94/10/22 دانلود
353 شبیه سازی دکتر اتفاق 93/03/28 دانلود
354 شیوه ارائه مطالب علمی وفنی شکرالهی دانلود
355 شبیه سازی کامپیوتری دکتر اتفاق 94/03/30 دانلود
356 شبکه های عصبی مصنوعی دکتر سعید پاشازاده 93/03/26 دانلود
357 شبیه سازی کامپیوتری دکتر اتفاق 93/03/28 دانلود
358 تفسیر موضوعی قرآن آقازاده دانلود
359 ترجمه متون سیاسی محمدرضا دانایی یگانه 93/03/27 دانلود
360 زبان تخصصی (ESP) دانلود
361 زبان تخصصی هنر نورآذر 93/03/31 دانلود
362 ادب فارسی در ادبیات جهان دانلود
363 مبانی نظری ترجمه انور حقیقی دانلود
364 روش‌های تحقیق در ترجمه داود کوهی دانلود
365 مدل های ترجمه سلمانی دانلود
366 تئوری‌های ترجمه سلمانی دانلود
367 مبانی نظری ترجمه انور حقیقی دانلود
368 نقد و بررسی آثار ترجمه سلمانی دانلود
369 ورک‌شاپ ترجمه باقری حمیدی دانلود
370 ترجمه نمونه متن دانلود
371 سلمانی دانلود
372 آشنایی با ادبیات معاصر مجرد قمشه‌ای 94/10/24 دانلود
373 خواندن متون مطبوعاتی دانایی 94/10/24 دانلود
374 ساخت زبان فارسی طرزمی 94/11/01 دانلود
375 نمونه شعر انگلیسی دانلود
376 کاربرد اصلاحات در ترجمه اسدزاده 94/11/22 دانلود
377 ساختمان داده‌ها شریفلو 94/11/01 دانلود
378 حکمت هنر اسلامی دانلود
379 حسابداری صنعتی 1 نویدی 94/10/28 دانلود
380 مدیریت مالی 1 ستاری 94/11/01 دانلود
381 مدیریت مالی ستاری 94/11/03 دانلود
382 دیرینه‌شناسی ترجمه در ایران 94/10/21 دانلود