تعداد قبولین دانشگاه نبی‌اکرم در مقطع ارشد

دانشکده

تعداد

فنی، مهندسی

61

هنر

38

علوم انسانی

36

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.