چاپ        ارسال به دوست

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان + فایل راهنما، سال 1399

ضمن تبریک به دانشجویان جدیدالورود با مشاهده فایل راهنما می‌توانید ثبت نام خود را بصورت غیر حضوری در سامانه ثبت نام اینترنتی انجام دهید.

اطلاعیه بسیارمهم:

* مدارک تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد جهت آپلود در سایت فقط مدرک کارشناسی اجباری می‌باشد. بقیه موارد اجباری نیست، و بجای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی مجدد مدرک کارشناسی آپلود شود. دانشجویان کارشناسی تنها مدارک دیپلمشان به همراه ریزنمرات و مدرک پیش دانشگاهی (برای داوطلبان نظام قدیم) اجباریست و بجای مدرک کارشناسی همان مدرک دیپلم بارگذاری شود.

** ثبت نام دانشجویان مشمول نظام وظیفه به صورت مشروط و موقت بوده است و تایید نهایی آن منوط به تایید سازمان وظیفه عمومی ناجا می‌باشد(با در دست داشتن برگه قبولی سازمان سنجش و مدارک تحصیلی و شناسنامه‌ای به پلیس 10+ مراجعه نموده و پس از صدور معافیت تحصیلی به دانشگاه ارسال شود).

*** ثبت نام غیرحضوری موقت بوده است و ثبت نام نهایی منوط به ارائه اصل مدارک تحصیلی قید شده تا حداکثر مورخ 1399/10/30 می‌باشد.

**** انتخاب واحد مقطع کارشناسی ارشد 11 الی 20 بهمن ماه 99 خواهد بود. (به اطلاعیه های درج شده در سایت دانشگاه توجه نمایید)

داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد نیازی به بارگذاری مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی نخواهند داشت.

مقطع کارشناسی ارشد

مدارک لازم برای اسکن کردن در سایت دانشگاه کارشناسی ارشد

1- صفحه اول و توضیحات شناسنامه و کارت ملی

2- اصل گواهی موقت یا دانشنامه کارشناسی (الزامی - درصورت عدم ثبت مدرک ثبت‌نام بلاتکیف خواهد بود)

3- اصل ریزنمرات دوره ی کارشناسی

4- اصل گواهی موقت یا دانشنامه کاردانی (برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته)

5- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

6- برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند: اصل برگه ی مهر و امضا شده ی ابطال معافیت تحصیلی دوره کارشناسی

تبصره: برای دانشجویانی که دوره ی کارشناسی خود را تازه به اتمام رسانده اند و گواهی کارشناسی آنها آماده نیست بایستی نامه ایی مهر و امضا شده از دانشگاه محل تحصیل خود مبنی بر فارغ التحصیلی دوره کارشناسی با درج معدل و زمان فارغ التحصیلی در زمان ثبت نام ارائه دهند. حداکثر مهلت فارغ التحصیلی دوره ی کارشناسی بایستی تا پایان شهریور ماه باشد و برای دانشجویانی که واحد معرفی به استاد دارند تا آذرماه باشد.

مدارک لازم برای تحویل حضوری جهت ثبت نام کارشناسی ارشد

1- سه قطعه عکس 4*3 (برای خانم‌ها با پوشش کامل اسلامی)

2- اصل گواهی موقت یا دانشنامه کارشناسی

3- اصل ریزنمرات دوره ی کارشناسی

4- مراجعه به سایت estelam.msrt.ir جهت اخذ رسید کدرهگیری برای تاییدیه تحصیلی

5- اصل گواهی موقت یا دانشنامه کاردانی (برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته)

6- برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند: اصل برگه ی مهر و امضا شده ی ابطال معافیت تحصیلی دوره کارشناسی

تبصره: برای دانشجویانی که دوره ی کارشناسی خود را تازه به اتمام رسانده اند و گواهی کارشناسی آنها آماده نیست بایستی نامه ایی مهر و امضا شده از دانشگاه محل تحصیل خود مبنی بر فارغ التحصیلی دوره کارشناسی با درج معدل و زمان فارغ التحصیلی در زمان ثبت نام ارائه دهند. حداکثر مهلت فارغ التحصیلی دوره ی کارشناسی بایستی تا پایان شهریور ماه باشد و برای دانشجویانی که واحد معرفی به استاد دارند تا آذرماه باشد.

(همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای تمامی داوطلبان ثبت نام اجباری می‌باشد)

مقطع کارشناسی

مدارک لازم برای اسکن کردن در سایت دانشگاه کارشناسی

1- صفحه اول و توضیحات شناسنامه و کارت ملی

2- اصل گواهی موقت اتمام دوره متوسطه یا اصل گواهی دائم اتمام متوسطه و اصل گواهی موقت اتمام دوره پیش دانشگاهی یا اصل گواهی دائم اتمام پیش دانشگاهی مبنی بر فارغ التحصیلی تا حداکثر آخر شهریور ماه (برای داوطلبان سالی واحدی)

3- (برای داوطلبان نظام آموزشی 3-3-6) اصل گواهی متوسطه دوره دوم به همراه کارنامه ی کل که نشان دهنده ی اتمام سال دوازهم باشد.

4- برای دانشجویان پسر: اصل برگه ی مربوط به معافیت تحصیلی دوره ی دبیرستان یا کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

5- اصل کارنامه ی مهر شده ی دیپلم و پیش دانشگاهی(برای داوطلبان نظام سالی واحدی)

مدارک لازم برای تحویل حضوری جهت ثبت نام کارشناسی

1- اصل شناسنامه و کارت ملی

2- اصل گواهی موقت اتمام دوره متوسطه یا اصل گواهی دائم اتمام متوسطه و اصل گواهی موقت اتمام دوره پیش دانشگاهی یا اصل گواهی دائم اتمام پیش دانشگاهی مبنی بر فارغ التحصیلی تا حداکثر آخر شهریور ماه (برای داوطلبان سالی واحدی) (برای داوطلبان نظام آموزشی 3-3-6) اصل گواهی متوسطه دوره دوم به همراه کارنامه‌ی کل که نشان دهنده ی اتمام سال دوازهم باشد.

3- رسیدهای مربوط به صدور تاییدیه تحصیلی هم برای مدرک دیپلم و هم برای پیش دانشگاهی (برای داوطلبان نظام آموزشی 6-3-3 فقط برای مدرک دیپلم): با مراجعه دانشجو به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی به آدرس https://emt.medu.ir و پس از پرکردن اقلام داده‌ای، یک کدرهگیری دریافت می‌کنید. دانشجو کدرهگیری اخذ شده را به بخش ثبت نام تحویل دهند.

4- برای دانشجویان پسر : اصل برگه ی مربوط به معافیت تحصیلی دوره ی دبیرستان یا کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

5- اصل کارنامه ی مهر شده ی دیپلم و پیش دانشگاهی (برای داوطلبان نظام سالی واحدی)

6- سه قطعه عکس

مقطع کارشناسی ناپیوسته

مدارک لازم برای اسکن کردن در سایت دانشگاه کارشناسی ناپیوسته

1- صفحه اول و توضیحات شناسنامه و کارت ملی

2- اصل گواهی موقت یا دانشنامه کاردانی

3- اصل ریزنمرات دوره کاردانی

4- برای دانشجویان پسر: کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم (پشت و رو)

برای دانشجویان پسری که پایان خدمت نداشته و از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند: اصل برگه‌ی مهر و امضا شده‌ی ابطال معافیت تحصیلی دوره کاردانی

تبصره: برای دانشجویانی که دوره ی کاردانی خود را تازه به اتمام رسانده اند و گواهی کاردانی آنها آماده نیست بایستی نامه ایی مهر و امضا شده از دانشگاه محل تحصیل کاردانی خود مبنی بر فارغ التحصیلی دوره کاردانی با درج معدل و زمان فارغ التحصیلی در زمان ثبت نام ارائه دهند. حداکثر مهلت فارغ التحصیلی دوره ی کاردانی بایستی تا آخر شهریور ماه سال جاری باشد .

مدارک لازم برای تحویل حضوری جهت ثبت نام کارشناسی ناپیوسته

1- اصل شناسنامه و کارت ملی

2- سه قطعه عکس 4*3 (برای خانم‌ها با پوشش کامل اسلامی)

3- اصل گواهی موقت یا دانشنامه کاردانی

4- اصل ریزنمرات دوره کاردانی

5- مراجعه به سایت estelam.msrt.ir جهت اخذ رسید کدرهگیری برای تاییدیه تحصیلی

6- برای دانشجویان پسر: کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم

برای دانشجویان پسری که پایان خدمت نداشته و از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند: اصل برگه‌ی مهر و امضا شده‌ی ابطال معافیت تحصیلی دوره کاردانی الزامی است.

تبصره: برای دانشجویانی که دوره ی کاردانی خود را تازه به اتمام رسانده اند و گواهی کاردانی آنها آماده نیست بایستی نامه ایی مهر و امضا شده (یا فرم شماره 7) از دانشگاه محل تحصیل کاردانی خود مبنی بر فارغ التحصیلی دوره کاردانی با درج معدل و زمان فارغ التحصیلی در زمان ثبت نام ارائه دهند. حداکثر مهلت فارغ التحصیلی دوره ی کاردانی بایستی تا آخر شهریور ماه سال جاری باشد


مقطع کاردانی پیوسته

مدارک لازم برای اسکن کردن در سایت دانشگاه کاردانی پیوسته

1- صفحه اول و توضیحات شناسنامه و کارت ملی

2- اصل گواهی موقت اتمام دوره متوسطه یا اصل گواهی اتمام متوسطه فنی حرفه ایی یا کاردانش مبنی بر فارغ التحصیلی تا حداکثر آخر شهریور ماه ( نوع دیپلم بایستی مطابق با رشته ی تحصیلی دانشگاهی باشد و صرفا دارندگان دیپلم نقشه کشی عمومی و طراحی صنعتی-حسابداری و نقشه کشی معماری مجاز به ثبت نام در این مقطع می باشند).

3- برای دانشجویان پسر: اصل برگه ی مربوط به معافیت تحصیلی دوره‌ی دبیرستان یا اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

4- اصل کارنامه ی مهر شده ی دیپلم

مدارک لازم برای تحویل حضوری جهت ثبت نام کاردانی پیوسته

1- اصل شناسنامه و کارت ملی

2- اصل گواهی موقت اتمام دوره متوسطه یا اصل گواهی اتمام متوسطه فنی حرفه ایی یا کاردانش مبنی بر فارغ التحصیلی تا حداکثر آخر شهریور ماه ( نوع دیپلم بایستی مطابق با رشته ی تحصیلی دانشگاهی باشد و صرفا دارندگان دیپلم نقشه کشی عمومی و طراحی صنعتی - حسابداری و نقشه کشی معماری مجاز به ثبت نام در این مقطع می‌باشند).

3- رسید مربوط به صدور تاییدیه تحصیلی مدرک متوسطه (با مراجعه دانشجو به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی به آدرس https://emt.medu.ir و پس از پرکردن اقلام داده‌ای، یک کدرهگیری دریافت می‌کنید. دانشجو کدرهگیری اخذ شده را به بخش ثبت نام تحویل دهند)

4- برای دانشجویان پسر : اصل برگه ی مربوط به معافیت تحصیلی دوره ی دبیرستان یا اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

5- اصل کارنامه ی مهر شده ی دیپلم

6- سه قطعه عکس


٢٢:٢٤ - چهارشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٩    /    شماره : ٤١٣٢    /    تعداد نمایش : ٣٩٨٧تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.