مسئول آزمایشگاهها : میرجواد سیدکاظمی

شماره تماس :

  • 34421999  داخلی 135
 


شرح وظایف :

  • مسئول 4  آزمایشگاه: فیزیک، آنالوگ، دیجیتال و زیست شناسی (زیست شناسی سلولی، مولکولی و میکروبیولوزی)
  • همکاری مستقیم به عنوان دستیار اساتید در حین تشکیل کلاسهای آزمایشگاهی
  • همکاری با دانشجویانی که پایان نامه های عملی دارند
  • راه اندازی و آماده سازی آزمایشگاهها برای تشکیل کلاس و جمع آوری وسایل آزمایشگاهی بعد از اتمام هر جلسه آزمایشگاهی
  • تهیه وسایل آزمایشگاهها، بررسی و نگهداری، تعمیر دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.