مسئول آموزش هنر، پایه و عمومی : میترا آبرومند

شماره تماس :

 • 34421999  داخلی 164
 
     

کارشناس آموزش فنی مهندسی و علوم انسانی :

بهناز حسین زاده

شماره تماس :

 • 34421999  داخلی 163
 

شرح وظایف :

 • برنامه ریزی دروس با هماهنگی گروه های مختلف آموزشی دانشکده و دانشگاه
 • تنظیم و اعلام ساعات دروس نظری و عملی و کارآموزی دانشجویان به صورت برنامه هفتگی
 • ثبت دروس، کنترل انتخاب واحدهای دانشجویان و کنترل حذف و اضافه
 • کنترل تشکیل کلاس های دانشکده بر طبق برنامه پیش بینی شده و جبرانی
 • پیگیری انجام امور آموزشی دانشجویان مانند صدور گواهی اشتغال به تحصیل، اعلام اتمام سنوات، اعلام مشروط
 • تکمیل درخواستهای دانشجویان مهمان، تغییر رشته، تایید و ارسال به مدیر آموزش
 • تنظیم برنامه امتحانات و دریافت تائید مدیر گروه آموزشی مربوطه، ارسال دعوتنامه ممتحنین و مراقبین، تهیه صورتجلسه امتحانات و گزارش اجرای  امتحانات
 • پیگیری و دریافت لیست نمرات پایان ترم، انجام امور اصلاح نمره
 • بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان، از هنگام ثبت نام تا زمان دانش آموختگی بر اساس قوانین تدوین شده

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.