برنامه زمانی دفتر توانمند سازی و آموزش های عالی آزاد تا پایان سال 1398


نام دوره

زمان اجرا

توضیحات

1

آغاز تبلیغات آموزش عالی آزاد

هفته اول مهر لغایت هفته آخر مهر

 

2

آغاز تبلیغات دوره­های توانمند سازی

هفته اول مهر لغایت هفته آخر مهر

 

3

پیش ثبت نام و ثبت نام دوره های توانمند سازی

هفته اول مهر لغایت هفته آخر مهر

در صورت اعلام نیاز دانشجویان یا درخواست دوره های خاص از جانب گروه های آموزشی ثبت نام در طول ترم و خارج از زمان نیز انجام خواهد گرفت

4

ثبت نام دوره های آموزش عالی آزاد

هفته اول مهر لغایت هفته آخر مهر

ثبت نام این دوره ها با توجه به ظرفیت مورد نیاز خارج از برنامه زمانی نیز انجام میگیرد

5

جلسه با مدیران گروه در مورد دوره های کار ورزی

هفته اول مهر لغایت هفته دوم مهر

 

6

برگزاری کلاس های توانمند سازی

هفته اول مهر لغایت هفته آخر اسفند

 

7

برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد

هفته اول مهر لغایت هفته آخر اسفند

 

8

ثبت نام دوره های تخصصی کار ورزی

هفته اول مهر لغایت هفته دوم مهر

 

9

ثبت نام دوره های عمومی کار ورزی

هفته اول مهر لغایت هفته دوم مهر

 

10

برگزاری کلاس های تخصصی و عمومی کار ورزی

هفته اول مهر لغایت هفته آخر آذر

 

11

ارزیابی دوره ­های توانمند سازی

در پایان هر دوره

با توجه به تفاوت زمانی در پایان دوره های مختلف ارزشیابی در جلسه آخر هر دوره انجام خواهد گرفت

12

ارزیابی دوره ­های کار ورزی

هفته آخر آذر

 

13

ارزیابی دور های آموزش عالی آزاد

در پایان هر دوره

با توجه به تفاوت زمانی در پایان دوره های مختلف ارزشیابی در آخر هر دوره انجام خواهد گرفت

14

صدور مدرک پایان دوره توانمند سازی

در پایان هر دوره

 

15

صدور مدرک پایان دوره آموزش عالی آزاد

در پایان هر دوره

 

16

اعلام نمرات کار ورزی به آموزش

دی ماه

 

17

تسویه حساب با اساتید

طبق جدول زمانبندی پرداخت

 

18

اعلام لیست  بدهکاران به توانمند سازی

هفته اول مهرماه و هفته آخر دی ماه

 

19

ارزیابی دوره ها از طریق پخش پرسشنامه

در پایان هر دوره

 

20

ارسال نامه به هنرستان ها و مدارس از طریق آموزش و پرورش در خصوص دوره های توانمند سازی و آموزش آزاد و کار ورزی

هفته دوم مهرماه

 

 

  • دوره­های بلند مدت مثل آیلتس و DBA  خارج از برنامه زمانی به صورت مستمر ادامه خواهند داشت.
  • با شروع امتحانات دی ماه ادامه کلاسها بعد از  امتحانات پیگیری خواهد شد.
  • دفتر توانمند سازی علاوه بر برنامه های پیش بینی شده، حسب دستور مدیریت فرهنگی در اجرای برنامه های این مدیریت نیز شرکت خواهد کرد.
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.