سرپرست و کارشناس و مسئول امور ثبت نام و دانش آموختگان : 
 
سرکار خانم : حوریه صادق نژاد

شماره تماس :

 • 34421999  داخلی 149
 

شرح وظایف :

 • بررسی فارغ التحصیلی دانشجویان
 • صدور و تحویل گواهی فراغت از تحصیل
 • صدور و تحویل گواهی موقت در کلیه مقاطع
 • صدور و تحویل دانشنامه و ریزنمرات رسمی در کلیه مقاطع
 • صدور گواهی رتبه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • ارسال تاییدیه و ریزنمرات به دانشگاه‌ها و سایر مراکز در سراسر کشور
 • مکاتبات مربوط به فراغت از تحصیل دانشجویان و اعلام به سایر دانشگاهها و سازمان ها
 • ارسال تائیدیه های تحصیلی و تائید دانشجویان ممتاز برای اخذ تخفیف شهریه و قبولین در مقاطع بالاتر همین دانشگاه
 • ثبت اطلاعات دانش آموختگان در سامانه سجاد
 • تائید مدارک جهت ترجمه در سایت امور دانشجویان داخل
 • پیگیری و انجام روند مربوط به مدارک مفقودی و المثنی
 • انجام کلیه امور مربوط به موسسه آموزش عالی آذربایجان
 • استخراج و ثبت آمارهای مربوط به امور فارغ الحصیلان و سامانه‌های سهام، گسترش، حس

 

 

 

کارشناس امور ثبت نام و دانش آموختگان : جوانه رسول زاده

شماره تماس :

 •  34421999 داخلی 130
 

شرح وظایف :

 • ثبت نام کامل دانشجویان : وارد کردن اطلاعات کامل داوطلب در سایت سازمان سنجش- تکمیل پرونده ثبت نامی و کنترل مدارک
 • درخواست مدارک(تاییدیه تحصیلی مقاطع تحصیلی قبلی-ریزنمرات مقاطع قبلی –مدرک تحصیلی مقاطع قبلی برای دانشجویان مشمول)
 • مکاتبات نظام وظیفه شامل: ابطال معافیت تحصیلی پس از فارغ التحصیلی ـ درخواست انتقال و تغییر رشته ـ افزایش سنوات تحصیلی و  تحویل گرفتن برگه های صادر شده ی معافیت تحصیلی دانشجویان
 • مکاتبه با هیات مرکزی گزینش و ارسال مدارک داوطلبان در خصوص استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد
 • تکمیل ثبت شماره دانشجویی دانشجویان ورودی جدید،تحویل و تمدید کارت دانشجویی
 • ثبت کردن خروج از کشور دانشجویان شاغل به تحصیل
 • ثبت نام کامل داوطلبان پذیرفته شده از استعداد درخشان شامل ثبت شماره دانشجویی و تحویل گرفتن مدارک تحصیلی شان

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.