سرپرست اداره آموزش : سرکار خانم   حوریه صادق نژاد

شماره تماس :

  • 34421999  داخلی 149

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.