شرح وظایف معاونت پژوهشی

 برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری:

 1. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نظام پژوهشی دانشگاه
 2. بررسی اولویت‌های راهبردی تحقیقاتی در حوزه آموزش با نهادهای ذیربط و پیشنهاد به شورای پژوهشی
 3. اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش
 4. برنامه‌ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی
 5. برنامه‌ریزی برای جذب متخصصان جهت همکاری‌های پژوهشی و تحقیقاتی
 6. برنامه‌ریزی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان و هدایت آن‌ها به سمت اولویت‌های پژوهشی

 

سازماندهی و اصلاح فرآیندها:

 1. دریافت طرح‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی و همکاران شاغل در گروه‌ها و سایر واحدهای وابسته به دانشگاه
 2. تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرح‌های پژوهشی و سیاست‌گذاری پژوهشی در سطح دانشگاه
 3. هماهنگی به منظور تعیین کارشناسان علمی جهت بررسی و نقد طرح‌های پژوهشی و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پایان یافته و اخذ تصمیم نهایی
 4. تشویق و ارائه مشاوره به پژوهش‌گران در تنظیم و تدوین طرح‌های پژوهشی
 5. ابلاغ آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های امور پژوهشی
 6. کمک به برگزاری همایش‌ها در زمینه‌های پژوهشی
 7. درخواست برگزاری کارگاه‌های پژوهشی مورد نیاز اعضای هیأت علمی به مسئولین مربوطه و همکاری در جهت برگزاری کارگاه‌ها
 8. تعیین اولویت‌های پژوهشی دانشگاه با توجه به پیشنهادات مدیران گروه‌های آموزشی و اعضای هیأت علمی
 9. نگارش و تنظیم و ارسال مکاتبات اداری مربوط به امور پژوهشی

 

نیروی انسانی، آموزش و توانمند‌سازی:

 1. برگزاری کارگاه‌های آموزشی مورد نیاز
 2. ارائه مشاوره‌های لازم در مراحل مختلف انجام یک پژوهش
 3. آموزش نیروی انسانی مورد نیاز واحد به منظور استفاده از نرم افزار‌ها و سامانه‌های مربوط به حوزه پژوهش

 

رهبری و هدایت، پایش و نظارت:

 1. تلاش در جهت رشد و توسعه فرهنگ پژوهش در بین دانشجویان و اساتید با توجه به لزوم بررسی و کنکاش در علوم جدید
 2. انجام امور مربوط به فرآیند ارزش‌یابی سالانه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه

 

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی:

 1. شرکت در جلسات هماهنگی درون واحدی و برون واحدی و کمیته‌های مربوطه
 2. برقراری تعامل مناسب با سایر واحدهای برنامه‌ریزی و اجرائی دانشگاه در جهت تأمین خدمات پژوهشی
 3. برقراری تعامل مناسب در بهره‌وری از قابلیت‌های علمی درون و برون سازمانی سایر دانشگاه‌ها در راستای هدفمند کردن فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه
 4. برقراری تعامل بین منابع انسانی مجرب و توانمند با مراکز دانشگاهی داخل و خارج از کشور به منظور طراحی و تنظیم کاربردی‌ترین برنامه‌های پژوهشی


گزارش و مستند‌سازی:

 1. ارائه آمار و گزارش‌های توجیهی لازم در خصوص وظایف مربوط به واحد
 2. تهیه و ارائه گزارش‌های رسمی سالانه از وضعیت پژوهشی دانشگاه

 

بودجه بندی و تحلیل اقتصادی:

 1. برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت امور پژوهشی مطابق با اولویت‌های دانشگاه
 2. تلاش در افزایش سهم اعتبارات پژوهشی، امتیاز و توزیع متناسب آن با توجه به نیازها و سطح فعالیت‌های پژوهشی
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.