رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي1

سیدمحمدرضا میلانی حسینی

دکترا

دکتری شیمی تجزیه

استاد


2

شیوا ولایتی

دکترا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استادیار


3

رحیم شهرتی فر

دکترا

تاریخ ایران بعد از اسلام

استادیار


4

عوض نقی پور

دکترا

ریاضی کاربردی - سیستم‌های کامپیوتری

استادیار


5

نسرین راضی

دکترا

مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازاریابی

استادیار


6

پریا فاروقی

دکترا

روانشناسی

استادیار

 

7

محمدحسین آقائی دانشور

دکترا

اقتصاد (بازاریابی بین المللی)

استادیار

 

8

مهدی علی اکبرزاده

دکترا

تاریخ هنر

استادیار

 

9

ناهید کهنموئی

دانشجوی دکترا

معماری

مربی


10

محمود شکرالهی فر

دانشجوی دکترا

مهندسی زبان

مربی


11

محسن آقازاده

دانشجوی دکترا

علوم قرآن و حدیث

مربی


12

لیلا فرویزی

دانشجوی دکترا

علوم اقتصادی

مربی

 

13

فرزاد تقی لر

دانشجوی دکترا

هنرهای اسلامی

مربی


14

سید محمدصادق میلانی

فوق لیسانس

مهندسی شیمی

مربی


15

جواد پیرمرزآباد

فوق لیسانس

ارتباط تصویری

مربی 


 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.