ردیف

عنوان پایان‌نامه

ثبت

پدیدآورنده

استاد راهنما

تاریخ

1

خنک کاری برد الکترونیکی سی پی یو کامپیوتر به کمک هم زمان جریان خارجی هوا و جریان داخلی مایع و نانوسیال در کانال های مینیاتوری با مقطع غیرمدور

T

56

شهریار نواللهی کولان/

مکانیک- تبدیل انرژی

اسماعیل اسماعیل زاده

1395

2

تحلیل و بهینه سازی ترمودینامیکی نیروگاه های نوین زمین گرمایی

T

67

مهدیس نجات/

مکانیک-تبدیل انرژی

مرتضی یاری

1395

3

تحلیل استاتیکی و طراحی بدنه ماشین سنتر عمودی با اسپیندل دور بالا

T

75

رحمان طالبی /

مکانیک-طراحی کاربردی

محمد زهساز

1396

4

بررسی عملکرد سیستم ذخیره انرژی گرمایی استوانه ای پره دار

T

79

سمیرا راضی /

مکانیک-تبدیل انرژی

فرامرز طلعتی

1396

5

بررسی عملکرد مخازن ذخیره گرمایی پره دار مکعبی با شرایط مرزی متفاوت

T

80

عهدیه دادرس /

مکانیک-تبدیل انرژی

فرامرز طلعتی

1396

6

بهینه سازی عملکرد سیستم های سرمایش آزاد با استفاده از مخزن ذخیره سازی انرژی گرمای نهان

T

81

هادی سلیمانی /

مکانیک-تبدیل انرژی

فرامرز طلعتی

1396

7

بررسی تاثیر انبساط سرد مضاعف بر روی توزیع تنش پسماند و تخمین عمر خستگی صفحات سوراخ دار با استفاده از معیارهای چند محوری

T

82

علیرضا خسروزاده رضیلو / مکانیک- طراحی کاربردی

فیروز اسماعیلی گلدرق

1396

8

تحلیل اگزرژی یک سیستم تبرید تراکمی بخار چند اواپراتوری با مبردهای سازگار با محیط

T

84

سبحان رزمی/

مکانیک-تبدیل انرژی

مرتضی یاری

1396

9

تخمین عمر خستگی صفحات سوراخدار انبساط سرد شده با استفاده ازچندین معیار خستگی چند محوری

T

85

اکبر خیرجو ساربان مکانیک-طراحی کاربردی

فیروز اسماعیلی

1396

10

پیش بینی شروع و گسترش ترک در اتصالات دو لبه پیچی

T

83

حامد کریم زاده

فیروز اسماعیلی گلدرق

1396

11

بررسی اثرات خنک کاری سطحی پره های توربین گازی بر روی جریان گذرا از کانال بین پره ها با تزریق از لبه ورودی (حمله )پره

T

91

محسن نوری/

مکانیک-تبدیل انرژی

سید پرویز علوی تبریزی

1396

12

مطالعه عددی تاثیر پره های جداکننده بر روی پدیده ی کاویتاسیون در یک پمپ گریز از مرکز

T

95

فرهاد سعیدی فر/

مکانیک-تبدیل انرژی

شروانی تبار

1396

13

انتقال گرما در جریان پیش چرخشی نانو سیال در لوله

T

99

حامد اسفندی/

مکانیک-تبدیل انرژی

اسماعیل اسماعیل زاده

1397

14

بررسی عددی برخورد جت متلاطم با تقارن محوری با یک استوانه چرخان در راستای قائم بر محور جت

T

101

محمود تدین/

مکانیک-تبدیل انرژی

سید پرویز علوی تبریزی

1397

15

بررسی عمر خستگی اتصالات دو لبه پرچی با استفاده از معیارهای خستگی چند محوری

T

109

فردین ممی زاده/

مکانیک- طراحی کاربردی

فیروز اسماعیلی

1397

16

بررسی و تخمین عمر خستگی صفحات سوراخکاری شده با استفاده از روش اصطحکاکی - اغتشاشی

T

114

نادر احمدی/

مکانیک-طراحی کاربردی

فیروز اسماعیلی

1397

17

تحلیل و بهینه سازی ترمودینامیکی یک چرخه تبرید آبشاری با آرایش و مبردهای جدید

T

115

نسیم نژاد علی/

مکانیک-تبدیل انرژی

مرتضی یاری

1397

18

بررسی تاثیر همزمان انبساط سرد و نیروی پیش بار بر روی عمر خستگی صفحات پیچ شده به روش حجمی

T

116

معصومه انصاری /

مکانیک- طراحی کاربردی

علیرضا بابایی

1397

19

تاثیر پارامترهای مختلف جوش اصطکاکی اعتشاشی روی عمر خستگی اتصال

T

117

مختار محمدی/

مکانیک-طراحی کاربردی

فیروز اسماعیلی

1397

20

طراحی کاسه پیستون موتور خودروی ROA  براساس تجزیه و تحلیل تنش و کرنش

T

122

فرید وکیلی /

مکانیک-طراحی کاربردی

محمد زهساز

1397

21

مطالعه تحلیلی و عددی تاثیر نیروی پیش بار پیچ بر روی عمر شروع و گسترش ترک در صفحات فولادی 355N  پیچ شده

T

127

فاطمه علیزاده بگتاش / مکانیک- طراحی کاربردی

فیروز اسماعیلی

1397

22

تخمین عمر خستگی در صفحات سوراخ دار انبساط سرد شده به روش حجمی

T

128

ایلیار قاسمی پور وحدانی/ مکانیک-طراحی کاربردی

فیروز اسماعیلی

1397

23

پیش بینی عمر خستگی اتصالات تک لبه ساده نقطه جوش و مرکب (جوش- چسب)

T

129

امیر ابراهیم پور/

مکانیک –طراحی کاربردی

فیروز اسماعیلی

1397

24

تحلیل عمر خستگی رولیک نوار نقاله تحت بارهای سرویس

T

130

شهرام احمدیان /

مکانیک- طراحی کاربردی

فیروز اسماعیلی

1397

25

بررسی عددی پدیده ی کاویتاسیون در یک دوربین پلتون

T

138

مهدی نداف اسکوئی/ مکانیک-تبدیل انرژی

سیدپرویزعلوی تبریزی

محمدتقی شروانی

1397

26

تجزیه وتحلیل تنش، کرنش و تخمین عمر خستگی شاسی وانت آریسان و بهینه سازی آن برای افزایش قابلیت باربری

T

139

جرج سرحدیان/

مکانیک- طراحی کاربردی

محمد زهساز

1397

27

تجزیه وتحلیل تکنو اکونومیک بازیابی انرژی هدررفت در کارخانه سیمان

T

144

شهاب عبدالرزاقی/

مکانیک-تبدیل انرژی

مرتضی یاری دریامان

1397

28

مدلسازی و بهینه سازی ترمودینامیکی یک سیستم تولید همزمان بر اساس میکروتوربین با سوخت بیوگاز

T

145

میلاد جعفرزاد یگانه /

مکانیک- تبدیل انرژی

محمد وجدی حکم آبادی

1397

29

تجزیه و تحلیل عمرخستگی در محل های جوشکاری شده واگن باری تحت بارهای استاتیکی و ناهمواریهای ریلی

T

146

اکبر فهیمی/

مکانیک-طراحی کاربردی

محمد زهساز

1397

30

انتقال گرما توسط یک جت نانو سیال برخوردی با یک استوانه مدور در راستای عمود بر محور جت

T

149

رضا علیزاده/

مکانیک/تبدیل انرژی

سیدپرویز علوی تبریزی

1397

31

بررسی عددی تاثیر پره های جداکننده بر عملکرد پمپ های گریز از مرکز با سرعت مخصوص متفاوت

T

151

عبدالله سیمانور/

مکانیک ـ تبدیل انرژی

محمد وجدی

1397

32

تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژواکونومیک چرخه تبریز فرابحرانی با مادون سرکردن مکانیک

T

157

علی زاهدی/

مکانیک ـ تبدیل انرژی

مرتضی یاری

1398

33

بازیابی گرمای هدررفت یک پیل سوختی غشای تبادل پروتنی (PEM) با سوخت هیدروژن مایع

T

158

سپهر مرندی/

مکانیک ـ تبدیل انرژی

مرتضی یاری

1398

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.