مدیر حوزه ریاست : نویده صدر سلفی

تحصیلات :

 • لیسانس زبان انگلیسی

 

 

 
                           
شرح وظایف :
 • برنامه‌‌ریزی و مدیریت کلیه جلسات و شوراهای مربوط به ریاست دانشگاه
 • هماهنگی و پیگیری تنظیم محتوای دستور جلسات ریاست
 • پیگیری و اجرای دستورات ریاست دانشگاه  و ابلاغ آنها به مراجع ذیربط
 • رسیدگی به شکایات واصله به ریاست و ارجاع آن به مراجع ذیربط
 • ساماندهی امور اداری و دفتری حوزه ریاست
 • همکاری و مشارکت در تهیه، تنظیم و تدوین گزارشات مورد نیاز ریاست
 • پیگیری مصوبات، دستورات و سایر موارد ارجاعی ریاست از مسئولین مربوطه
 • مدیریت و راهبری امور دبیرخانه محرمانه
 • ساماندهی و مدیریت امور مکاتبات دریافتی، ارسالی، ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی
 • پیگیری و هماهنگی امور تشریفات ریاست
 • برقراری تماس ها و مکاتبات لازم با سایر وزارتخانه ها، ارگانها و دستگاه های اجرایی کشور
 • ابلاغ قوانین، مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها به تمامی همکاران
 • انجام سایر امور محوله از جانب رئیس دانشگاه
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.