مدیر منابع انسانی : نویده صدر سلفی

تحصیلات : 

 • لیسانس زبان انگلیسی

 

 

شرح وظایف :

 • مدیریت حقوق و دستمزد
 • صدور احکام کارگزینی اعضای هیات علمی و کارکنان
 • صدور احکام مرخصی و ماموریت اعضای هیات علمی و کارکنان
 • بررسی کارکرد ماهانه اعضای هیات علمی و کارکنان
 • برگزاری دوره های ضمن خدمت برای اعضای هیات علمی و کارکنان
 • برنامه ریزی در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز
 • انجام اموراداری جذب و توزیع نیروی انسانی
 • پیگیری و نظارت مستقیم در جهت اعمال و اجرای قوانین و مقررات اداری
 • بررسی عملکرد کارکنان
 • برگزاری دوره های ضمن خدمت

 

 

کارشناس منابع انسانی: رویا قلی پور

شماره تماس :

 • 34421999  داخلی 154

 

 
 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.