مسئول حراست : حسین عباس زاده

 
   

 

 

 

مسئول انتظامات و خدمات : آقاي حيدر دخت امير

 
     


  

 

 

 

نگهبانان : محمدرضا پور رحیم - رحیم امینی - لطفعلی کاظم‌پور - علی آقا محمدی

 
 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.