مسئول دبیرخانه مرکزی : نویده صدر سلفی

تحصیلات

  • لیسانس زبان انگلیسی
 

شرح وظایف دبیرخانه :

  • ثبت و توزیع کلیه نامه های وارده در سیستم اتوماسیون اداری
  • تفکیک و تحویل فیزیک نامه های وارده به واحدهای مربوطه
  • بایگانی نامه های وارده
  • انجام اقدامات مربوط به ثبت و صدور و  ارسال کلیه مکاتبات دانشگاه به مبادی ذیربط اعم از ارسال از طریق ERP، شبکه دولت، فاکس، ایمیل، پست و تحویل دستی

کارشناس دبیرخانه : سیده زهرا فقیه خلجانی

شماره تماس :

  • 34421999  داخلی 117
 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.