مقررات عمومي كتابخانه :

  • سالن مطالعه كتابخانه صرفاً براي مطالعه كتابهاي مرجع، مجلات و روزنامه ها بوده و عضويت در كتابخانه هيچ تعهدي را در قبال استفاده از سالن براي كتابخانه به وجود نخواهد آورد.
  • همراه داشتن كارت عضويت براي امانت كتاب و استفاده از سالن الزامي است.
  • كتابهاي مرجع، مجلات و روزنامه ها به هيچ عنوان امانت داده نمي شوند و مراجعه كننده بايد از سالن، براي مطالعه اين گونه منابع استفاده نمايد.
  • هر كتابي به مدت 15 روز امانت داده مي شود و در صورت نياز و نبودن متقاضي فقط يك بار ديگر و تا 15 روز قابل تمديد خواهد بود.
  • در صورت عدم عودت كتاب در زمان تعيين شده عضو ملزم به پرداخت مبلغ 250 ريال جريمه به ازاري هر روز دير كرد بوده و كارت عضويت او نيز بر حسب روزهاي ديركرد تعليق خواهد خورد. در مورد دانشجويان مهمان لازم به ذكر است كه در صورت ديركرد يا عدم عودت كتاب نمره دروس مهمان به دانشگاه مطبوع ارسال نخواهد شد.
  • در صورت صدمه ديدن يا گم شدن كتاب، دانشجو ملزم به جبران خسارت مي باشد.
  • در صورت عدم رعايت سكوت و نظم و مقررات كتابخانه از ادامه عضويت فرد در كتابخانه جلوگيري به عمل خواهد آمد.
  • از مراجعه كننده محترم تقاضا مي شود كه موبايل خود را هنگام استفاده ازكتابخانه خاموش نمايد.

 

توجه : کتابخانه دانشگاه نبی اکرم (ص) از قبول عضويت دانشجويان ساير دانشگاهها معذور است.

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.