وام کمک شهریه تحصیلی صندوق رفاه دانشجوئی وزارت علوم

 بدینوسیله به اطلاع آن عده از دانشجویان متقاضی وام کمک شهریه تحصیلی صندوق رفاه می رساند، بایستی مدارک و فرمهای مربوطه را قبل از شروع ترم تکمیل و به امور دانشجوئی موسسه تحویل نمایند. البته لازم به ذکر است با توجه به محدودیت در اعتبارات اعلامی از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، بر اساس زمان مراجعه و تحویل کلیه مدارک، اولویت بندی شده و طبق اولویت، وام تعلق خواهد گرفت. البته لازم به ذکر است وام صندوق رفاه وزارت علوم ، با توجه به عقد تفاهم نامه همکاری صندوق با بانک مهر ایران، از طریق بانک مهر ایران خواهد بود و این بانک متعهد می شود پس از اخذ مدارک گیرنده وام و ضامن، در طول تحصیل و در ترم هایی که دانشجو تقاضای وام میکند به حساب موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) واریز کنید

 

مدارک لازم:

1-تکمیل برگ درخواست وام شهریه (این فرم بایستی به تائید آموزش گروه مربوطه نیز برسد)

2-تکمیل فرم مشخصات متقاضی

3- فرم تعهدنامه متقاضی وام

4- ارائه اصل و کپی کارت ملی، شناسنامه و کارت دانشجوئی متقاضی

مدیریت امور دانشجوئی دانشگاه نبی اکرم(ص)

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.