وام کوتاه مدت (یکساله) کمک شهریه صندوق قرض الحسنه نبی اکرم(ص)

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان وام کوتاه مدت کمک شهریه تحصیلی صندوق قرض الحسنه نبی اکرم (ص) می رساند، امور دانشجوئی دانشگاه نبی اکرم (ص) فرمهای تکمیل شده وام مزبور را قبل از آغاز هر نیمسال تحصیلی دریافت کرده و در نوبت دریافت وام بر اساس اولویت قرار خواهد داد .باز پرداخت وام مزبور طی چهار قسط به فاصله سه ماه یکبار بوده و در طول مدت یکسال تسویه خواهد شد.

 

دستورالعمل و شرایط پرداخت وام کمک شهریه دانشجوئی صندوق قرض الحسنه نبی اکرم(ص)

مبلغ وام:

1- برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 15.000.000 ریال تعیین می گردد که فقط یک بار در طول تحصیل اعطاء خواهد شد. البته به شرطی که از مدت تحصیل دانشجو یکسال تمام مانده باشد.

2- برای دانشجویان مقطع کارشناسی 7.500.000 ریال تعیین می گردد که سه بار در طول تحصیل دانشجو می­تواند از این وام استفاده کند. البته به شرطی که از مدت تحصیل دانشجو یکسال تمام باقی مانده باشد.

3- برای دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی 7.500.000 ریال تعیین می گردد که یک بار در طول تحصیل دانشجو می­تواند از این وام استفاده کند. البته به شرطی که از مدت تحصیل دانشجو یکسال تمام باقی مانده باشد.

 شرایط دانشجویان وام گیرنده:

1- یکسال تمام از مدت تحصیل ایشان باقی مانده باشد.

2- دارای سوء سوابق در پرداخت­های مالی شهریه نباشد( اعم از چک برگشتی، عدم واریز شهریه در ترم­های گذشته در مدت مقرر و ...)

3- نداشتن سابقه مشروطی برای رشته­های کارشناسی ارشد، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی

4- نداشتن بیش از یک بار سابقه مشروطی برای رشته­های کارشناسی

5- دریافت وام جدید منوط به تسویه وام قبلی می باشد.

 

مدارک مورد نیاز:

1- اصل و کپی کارت دانشجویی که مهر تمدید نیمسال جاری را داشته باشد.

2- ارائه یک فقره چک ضمانت از طرف دانشجو به مبلغ 120% مبلغ وام بعنوان ضمانت بازپرداخت وام.

3- ارائه 4 فقره چک به مبلغ وام + 4% کارمزد، به نسبت مساوی برای هر چک با زمانهای 3 ماه یکبار.

4- تکمیل فرمهای درخواست وام و تحویل آن به امور دانشجوئی

 

مدت زمان پرداخت وام:

وام به صورت یکساله بوده و از شروع سال تحصیلی و یا نیمسال تحصیلی به دانشجو اعطاء میگردد و دانشجو موظف است مبلغ وام را در چهار قسط سه ماهه (هر سه ماه یکبار) با لحاظ 4% کارمزد که کل این مبلغ در چهار قسمت کاملاً مساوی از دانشجو دریافت میشود.

در صورتی که به هر نحوی مبلغ قسط در زمان مقرر وصول نگردد جریمه دیر کرد با احتساب 18% محاسبه و از دانشجو اخذ خواهد شد.

 

دریافت فرم وام صندوق قرض الحسنه

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.