مشاوره چیست؟

مشاوره فرایندی فعال و پویاست که از طریق تعامل بین مشاور و مراجعه کننده انجام میگیرد و در آن مشاور با همدلی در تجربیات مراجعه کننده شریک شده و به او کمک میکند تا خودش از طریق بررسی و ایجاد نظم بین تجربیاتش تصمیمات لازم و موثر را اتخاذ کند.

چه کسانی نیازمند خدمات مشاوره‌اند؟

همه انسانها حتی خود روانشناسان و انسانهای باثبات نیز در زندگی خود دچار چالشهای رفتاری، عاطفی و شناختی متفاوتی می شوند که گاها خودشان به تنهایی توان مقابله را نوداشته و نیازمند خدمات حرفه ای از یک متخصص می باشند تا بتوانند راهکارهای موثر را بیابند.

خدمات مشاوره در دانشگاه نبی اکرم(ص) چگونه ارائه می‌شود؟

با توجه به ضرورت وجود محیطی امن و آرام جهت رفت و آمد و دریافت خدمات روانشناختی و نیز حفظ اطلاعات و اسرار دانشجویان مراجعه کننده و از همه مهمتر ارائه خدمات کاملا تخصصی و حرفه ای به دانشجویان مراجعه کننده ، محلی در داخل دانشگاه آماده شده که کارشناسان مشاوره در آن محل مستقر شده و بصورت انفرادی به خدمات مشاوره می پردازند.

هزینه مشاوره چقدر است؟

کل هزینه مشاوره از طرف دانشگاه پرداخت می شود و برای دانشجویان رایگان می باشد

کارشناسان مرکز مشاوره چه کسانی هستند؟

 مرکز مشاوره و راهنمائی دانشجوئی دانشگاه نبی اکرم(ص) با بهره گیری از سه کارشناس حوزه مشاوره در گروههای مشاوره روانشناختی و خانوادگی، مشاوره تحصیلی و مشاوره دینی ، به ارائه خدمت به دانشجویان متقاضی نمود. در حوزه مشاوره روانشناختی ، خانوادگی و تحصیلی از دو کارشناس برجسته در این حوزه( خانم دکتر اشرفیان و آقایعلی اصغر فرشی اقدم) بهره برده می شود. و در حوزه مشاوره دینی نیز از آقای حسن مولادوست (از اساتید برجسته گروه معارف اسلامی) استفاده می شود.

برای رزرو زمان مشاوره به دفتر امور دانشجوئی دانشگاه مراجعه کنید

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.