کارشناس مسئول امور مالی : صمد قلعه‌گر گلوجه

تحصیلات :

 • دانشجوی دکتری حسابداری

 

شرح وظایف :

 • اجرای بخشنامه های وزارت علوم و هئیت مدیره دانشگاه
 • دریافت شهریه و سایر درآمدها با توجه به بخشنامه های ذکر شده
 • کنترل شهریه دروس  دانشجویان از طریق سیستم سما  با توجه به تنظیمات مالی سیستم
 • ثبت درآمدهای تجمیع شده از طریق سیستم آموزسشی در سیستم مالی و بررسی مغایریت
 • کنترل برگ هزینه ای امور تدارکات و صدور اسناد مالی
 • محاسبه حقوق کارکنان و اساتید  و سایر پرداختی های مربوط به حقوق و صدور سند مالی پرداخت
 • مغایرت گیری ماهانه از حسابهای دانشگاه
 • تهیه گزارشات درخواستی ریاست و معاونت
 • بررسی چکهای مدت دار دانشجویان بابت شهریه به ورت روزانه و پیگیری اسناد مورد دار
 • بررسی و صدور اسناد، مالیات ، بیمه و پیگیری امور مربوط دارائی و بیمه

کارشناس مالی : محمدحسین باروجی

شماره تماس :

 • 34421999  داخلی 148

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.