کتب منتشر شده دیگر به اسم دانشگاه

تجربه1 مجموعه آثار دانشجویان موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)/دکتر سید محمد رضا میلانی، 1390.

اصول علمی تحقیق در هنر/تألیف مهدی علی اکبرزاده، 1389.

مدیریت رفتار سازمانی/ تألیف اکبر بهروز اسکویی، 1386

رهبری اجرایی ایجاد سازمان های جهانی/ نویسینده جوزف المستد، ترجمه سعید فکری، 1383.

ایدوئولوژی و بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران/ ناصر خدایاری، 1381.

 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.