مدیر گروه مدیریت : خانم دکتر نسرین راضی

تحصیلات :  دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت بازاریابی)

مرتبه علمی : استادیار

شماره تماس :  34415059-041 داخلی :  152

 

   

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.