مدیر گروه مهندسی برق و الکترونیکدکترعوض نقی پور

تحصیلات :

  • دکتری ریاضی کاربردی - سیستم‌های کامپیوتری

  

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.