گروههای آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه ارتباط تصویری

 

 

 

 

 

 

خانم حميده عابدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه مهندسی معماری

 

 

 

 

 

 

خانم ناهيد كهنموئي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه کامپیوتر

 

 

 

 

 

 

آقاي دكتر كريم صمدزميني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه مترجمی زبان

 

 

 

 

 

 

خانم مهرانگيز انورحقيقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه مدیریت

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر علی ستاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه حسابداری

 

 

 

 

 

 

خانم لیلا فرویزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه مهندسی مکانیک

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر فیروز اسماعیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست گروه روانشناسي

 

 

 

 

 

 

خانم دكتر پريا فاروقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست گروه مهندسي عمران

 

 

 

 

 

 

آقاي دكتر رضا سجودي زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست گروه طراحي صنعتي

 

 

 

 

 

 

 آقاي احد حسن پور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست گروه نمايش

 

 

 

آقاي حسين اصل عبداللهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست گروه زيست شناسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.